Background Image
Previous Page  3 / 136 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 136 Next Page
Page Background

KAZALO

ORGANIZACIJA ZNANJA

letnik 11, zvezek 4, 2006

http://home.izum.si/cobiss/oz/

UVODNIK POZDRAVNI NAGOVORI Franci Demšar, Tomaž Boh Transparentnost raziskovalne dejavnosti v Sloveniji .................................................128 Beverly P. Lynch Pomen knjižnic pri evalvacijah in akreditacijah univerz v ZDA .................................................136 Bogomir Mihevc Pristop k evalvaciji na Univerzi v Ljubljani .................................................146 Franc Mali, Janez Jug Odprta vprašanja in dileme kvantitativnega in kvalitativnega ocenjevanja v znanosti .................................................152 Pero Šipka Uporaba citatnih informacij nacionalne in regionalne ravni pri evalvaciji znanstvene učinkovitosti .................................................164 Melita Ambrožič, Franci Pivec, Vlasta Stavbar, Matjaž Žaucer Stanje in odprta vprašanja visokošolskega knjižničarstva v Sloveniji .................................................170 Margarita Ifti Univerzitetne knjižnice v Albaniji .................................................175 Ivanka Yankova Univerzitetne knjižnice v Bolgariji danes .................................................178 Ismet Ovčina, Nevenka Hajdarović Znanstvenoraziskovalno in raziskovalno- razvojno delo v Bosni in Hercegovini s posebnim ozirom na pomen in vlogo univerzitetnih knjižnic .................................................180 Bosiljka Cicmil Visokošolske knjižnice Univerze v Črni Gori .................................................183 Zdravko Vukčević Visokošolske knjižnice v Črni Gori kadri .................................................191 Srečko Jelušić, Tatjana Aparac-Jelušić Repozitoriji učnega gradiva kot podpora Bo- lonjskemu procesu: pogled iz Hrvaške .................................................196 Borko Zafirovski Stanje akademskih knjižnic na teritoriju republike Makedonije .................................................201 Bogoljub Mazić Univerze v Srbiji med spremembo in privatno pobudo .................................................203 Marta Seljak Izvajanje določil pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI .................................................208 Zoran Krstulović Katalogizacijska pravila in kakovost bibliografskih podatkov .................................................215 Dragotin Kardoš Izkušnje z verifikacijo razvrstitve bibliograf- skih enot raziskovalcev po tipologiji .................................................219 Matjaž Zalokar Razvoj splošnega geslovnika COBISS.SI .................................................224 Lidija Curk, Gordana Budimir, Tomaž Seljak, Maksimiljan Gerkeš Povezovanje sistemov: SICRIS COBISS.SI Web of Science .................................................230

STROKOVNI PRISPEVKI S KONFERENCE COBISS 2006

PANEL COBISS.Net PANEL KNJIŽNICE IN AKREDITACIJA UNIVERZ