Background Image
Previous Page  9 / 136 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 136 Next Page
Page Background

NAGOVOR

evropske države. Vemo, da so tukaj dežele in narodi z izjemno kulturno preteklostjo, brez katere

Evropa ne bi mogla biti to, kar je. Vemo tudi, da je zgodovina prinesla v ta del sveta posebnosti, ki

jih je treba spoštovati in upoštevati. In vemo, da živijo tukaj izjemno talentirani in sposobni ljudje,

s katerimi je užitek sodelovati. Ni mogoče pozabiti gorja, ki je v prejšnjem desetletju napolnilo ta

prostor, a hočemo dopovedati Evropi, da je do tega pripeljala odsotnost kulturnega dialoga in nje-

gova plehka ideologizacija. Zavzemamo se za novo podlago sodelovanja, ki temelji na iskrenem

medsebojnem priznavanju, do katerega pa je mogoče priti le z dobrim medsebojnim poznavanjem.

COBISS.Net

, ki ga je zasnoval IZUM in ga postopoma, a vztrajno uresničuje v regiji, je odličen

projekt, ki dobro izraža hotenja Republike Slovenije. Nočemo nikogar komandirati, še manj izko-

riščati, ponudimo pa lahko svojo izkušnjo in znanje za izgradnjo mreže enakopravnega sodelova-

nja. Nesebično želimo svetu dokazati, da to znamo in da to delamo z dobrim srcem. Veseli nas, da

vse več držav verjame v naše namene in skupaj z nami vzpostavlja informacijsko mrežo, ki je po

svoji tehnološki zasnovi, poslovnem modelu in multikulturnosti enkratna na svetu.

Bliža se čas, ko bo Slovenija prevzela mandat predsedovanja EU. Ni mogoče natančno predvideti,

kaj bo spomladi 2008 v ospredju političnega interesa, toda naš namen je, da bi v tistih šestih me-

secih Zahodni Balkan naredil kar se da velik korak v smeri evropske integracije. Sfera znanosti

in visokega šolstva je gotovo med najbolj zainteresiranimi za takšen razvoj in ker je

COBISS.Net

njena infrastruktura, si želim, da bi v času našega predsedovanja lahko demonstrirali novo, višjo

stopnjo realizacije tega projekta. Slovenija se bo z IZUM-om trudila za njegov uspeh, obenem pa

bo zastavila svojo besedo pri evropskih akterjih, da bi ga konkretneje podprli. V tem smislu lahko

konferenco COBISS 2006 že štejemo za resen korak v tej smeri.