Background Image
Previous Page  136 / 136
Information
Show Menu
Previous Page 136 / 136
Page Background

ORGANIZACIJA ZNANJA

letnik 11, zvezek 4, 2006

http://home.izum.si/cobiss/oz/

UVODNIK

POZDRAVNI NAGOVORI

Franci Demšar, Tomaž Boh

Transparentnost raziskovalne dejavnosti

v Sloveniji

.................................................128

Beverly P. Lynch

Pomen knjižnic pri evalvacijah in

akreditacijah univerz v ZDA

.................................................136

Bogomir Mihevc

Pristop k evalvaciji na Univerzi v Ljubljani

.................................................146

Franc Mali, Janez Jug

Odprta vprašanja in dileme kvantitativnega

in kvalitativnega ocenjevanja v znanosti

.................................................152

Pero Šipka

Uporaba citatnih informacij nacionalne in

regionalne ravni pri evalvaciji znanstvene

učinkovitosti

.................................................164

Melita Ambrožič, Franci Pivec,

Vlasta Stavbar, Matjaž Žaucer

Stanje in odprta vprašanja visokošolskega

knjižničarstva v Sloveniji

.................................................170

Margarita Ifti

Univerzitetne knjižnice v Albaniji

.................................................175

Ivanka Yankova

Univerzitetne knjižnice v Bolgariji danes

.................................................178

Ismet Ovčina, Nevenka Hajdarović

Znanstvenoraziskovalno in raziskovalno-

razvojno delo v Bosni in Hercegovini s

posebnim ozirom na pomen in vlogo

univerzitetnih knjižnic

.................................................180

Bosiljka Cicmil

Visokošolske knjižnice Univerze v Črni Gori

.................................................183

Zdravko Vukčević

Visokošolske knjižnice v Črni Gori

kadri

.................................................191

Srečko Jelušić, Tatjana Aparac-Jelušić

Repozitoriji učnega gradiva kot podpora Bo-

lonjskemu procesu: pogled iz Hrvaške

.................................................196

Borko Zafirovski

Stanje akademskih knjižnic na teritoriju

republike Makedonije

.................................................201

Bogoljub Mazić

Univerze v Srbiji med spremembo in privatno

pobudo

.................................................203

Marta Seljak

Izvajanje določil pravilnika o izdaji

dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v

sistemu

COBISS.SI

.........

...............

.........................208

Zoran Krstulović

Katalogizacijska pravila in kakovost

bibliografskih podatkov

.................................................215

Dragotin Kardoš

Izkušnje z verifikacijo razvrstitve bibliograf-

skih enot raziskovalcev po tipologiji

.................................................219

Matjaž Zalokar

Razvoj splošnega geslovnika

COBISS.SI

..................................

...............

224

Lidija Curk, Gordana Budimir,

Tomaž Seljak, Maksimiljan Gerkeš

Povezovanje sistemov:

SICRIS

COBISS.SI

Web of Science

............

..............

.......................230

STROKOVNI PRISPEVKI S KONFERENCE COBISS 2006

PANEL

COBISS.Net

PANEL KNJIŽNICE IN AKREDITACIJA UNIVERZ