Background Image
Previous Page  5 / 136 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 136 Next Page
Page Background

UVODNIK

Konferenca COBISS 2006 se je odvijala 29. in 30. novembra 2006 v Kongresnem centru Habakuk

v Mariboru, kjer smo že tradicionalni gostje, deležni vseh ugodnosti idealne lokacije pod Pohorjem

in odlične organizacije.

Glavni naslov konference “Vloga knjižnic pri zagotavljanju transparentnosti bibliografskih kazal-

cev znanstvene, strokovne in pedagoške uspešnosti v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah”

se je realiziral skozi tri vsebinske sklope:

• Strokovni prispevki o osrednjih temah: “Pomen knjižnic pri evalvacijah in akreditacijah uni-

verz” in “Zagotavljanje kakovosti in povezovanje podatkov v sistemu COBISS”

• Poročila o stanju knjižničarstva v visokem šolstvu regije

• Dve panelni diskusiji “Programi razvojne pomoči Jugovzhodni Evropi za informacijsko infra-

strukturo znanosti, izobraževanja in kulture” in “Vloga knjižnic pri evalvacijah in akreditacijah

univerz”

Programski odbor si vedno prizadeva privabiti predavatelje iz kroga mednarodnih ekspertov in

tokrat je bila v tej vlogi Beverly P. Lynch, profesorica UCLA iz ZDA. Predavala je o pomenu

knjižnic pri evalviranju in akreditiranju z vidika visokega šolstva v ZDA. Profesorica Lynch je

spremljala celotno konferenco in se z zanimivimi stališči udeležila tudi panelne razprave.

Za Programski odbor je še posebej pomembno, da se izmenjave stališč o ključnih temah udele-

žujejo tudi predstavniki in predstavnice velikih mednarodnih organizacij. Na konferenci COBISS

2006 je bilo v tem pogledu težišče na prispevkih predstavnikov generalnih direktoratov Evropske

komisije – DG Raziskave ter DG Izobraževanje in kultura.

V imenu Programskega odbora, ki ga sestavlja osem strokovnjakov iz držav v regiji, v tem krogu

pa kmalu pričakujemo še predstavnika Albanije, želim pohvaliti odlično izvedbo konference. O

njeni kakovosti priča nenehna rast števila udeležencev in letos jih je bilo že okoli 450, od tega

okoli 250 s “štipendijo” slovenske vlade.

Na zadnjem sestanku Programskega odbora smo govorili tudi o konferenci COBISS 2007, ki bo

zaznamovala 20. obletnico delovanja sistema COBISS. Ob tem je poleg pogleda v zgodovino za-

nimiv pogled v prihodnost – ne le za leto ali dve vnaprej, temveč za desetletje in pri tem ni dvoma,

da bo IZUM s sistemom COBISS tudi v prihodnje uspešno povezoval knjižnice v tem delu Evrope.

Dr. Sigrid Reinitzer, predsednica Programskega odbora