OZ_2018_1-2

52 ORGANIZACIJA ZNANJA 2018, LETN. 23, ZV. 1 - 2 Knin County, Split-Dalmatian County; 14. senior living communities, informed decision-making, care&share, assisted living, senior citizens' information services (SCIS). Drugi dan (14. 6. 2018) so v glavni stavbi Univerze v Zadru potekale predstavitve o medkulturnem sodelovanju, človekovih pravicah in socialni vključenosti posameznika s poudarkom na informacijski pismenosti in kakovosti storitev, tudi skozi oči uporabnika in uporabnikove izkušnje. V času konference je potekala tudi sekcija študentov, kjer so predstavili vsebine, povezane z informacijskimi potrebami populacije, izpostavili so populacijo starejših uporabnikov, organizacijo civilne družbe v kontekstu zasebno-javnega partnerstva in tudi vsebine v zvezi z upravljanjem knjižnic. Vvzporedni sekciji tega dne so v rektorjevi zgradbi potekale predstavitve o javni knjižnični dejavnosti in raznolikosti, ki se v dejavnosti pojavljajo, tudi z vidika brezdomcev, beguncev, izseljencev in otrok s posebnimi potrebami, ter o socialni vključenosti. Predstavljene so bile referenčne in informacijske/digitalne storitve knjižnic. V času kongresa je potekalo tudi srečanje ASIST European/ Asian Pacific chapter meeting . Tudi zadnji, tretji dan konference (15. 6. 2018) sta potekali vzporedni sekciji. V glavni stavbi so bile predstavljene vsebine v zvezi z virtualno skupnostjo in upravljanjem osebnih podatkov, poudarjeni so bili pomen vseživljenjskega učenja ter medkulturni dialog v kulturni raznolikosti in kulturna (digitalna) dediščina, vse v luči javnih knjižnic. Sodelavec IZUM-a, mag. Davor Bračko, je predstavil prispevek z naslovom COBISS System as a Foundation of Culture, Science and Education, Meeting the Needs of Librarians, Researchers and Readers . V vzporedni sekciji v stavbi rektorata pa so obravnavali vsebine o vlogi knjižnic pri izobraževanju in varovanju avtorske pravice ter o kakovosti storitev knjižnice in zadovoljstvu uporabnikov. Potekala je tudi sekcija študentov doktorskega študija. Popoldanska vzporedna sekcija je bila namenjena skupnostimLGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning). Dotikala se je vsebin, povezanih z informacijskimi potrebami, obnašanjem in praksami posameznikov teh skupnosti ter z vlogo knjižnic in knjižničarjev v povezavi s temi skupnostmi. Ob zaključku je potekala tudi okrogla miza z naslovom Information Literacy Online (ILO): challenges and perspectives. ZAKLJU^EK Kongresa se je udeležilo več kot 140 udeležencev. V dvajsetčlanskem vodstvu in organizacijskem odboru ter štiridesetčlanskem programskem odboru so bili strokovnjaki z vsega sveta. Pri izvedbi kongresa je pomagalo trideset študentov prostovoljcev s fakultet Univerze iz Zadra in Univerze iz Osijeka, ki sta poleg Univerze Rutgers (ZDA) organizirali konferenco. Veseli smo bili pozitivnih odzivov sodelujočih in obiskovalcev IZUM-ove stojnice, kjer smo predstavljali storitve in sistemCOBISS. Upamo, da bo njihovo zanimanje za sodelovanje v prihodnosti obrodilo sadove. Rdeča nit konference, predvsem predavateljev iz ZDA, je zajemala socialno politiko (zaščita knjižničarjev) in sindikalno organiziranje knjižničarjev, ki izgubijo delo oz. so izpostavljeni pritiskom zaradi poklicnega in osebnega tveganja ob prizadevanjih za družbene spremembe. Vir Libraries in the digital age (LIDA) 2018 . [spletna stran] Dostopno na: http://ozk.unizd.hr/lida/ [23. 7. 2018]. EmaDornik, PeroŠobot POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5