OZ_2018_1-2

M 51 ORGANIZACIJA ZNANJA 2018, LETN. 23, ZV. 1 - 2 UVOD Na Univerzi v Zadru (Hrvaška) je od 13. do 15. junija 2018 potekala konferenca LIDA (Libraries in Digital Age) 2018. LIDA je mednarodna konferenca, ki vsaki dve leti združuje raziskovalce, vzgojitelje, učitelje in razvijalce programske opreme z vsega sveta. Sodelujoči prihajajo tako iz knjižnic kakor tudi akademskih okolij; prek predavanj, diskusij, delavnic, predstavitev in osebnih stikov si izmenjujejo izkušnje s svojih področij. Letošnje teme, kot npr. socialna vključenost posameznika v skupnosti in prost dostop do informacij, so bile vezane na socialno pravičnost. Knjižnice v digitalni dobi se soočajo s spreminjajočim se in zahtevnim okoljem, enako velja za informacijske sisteme in storitve v digitalnem svetu. Predstavljenih je bilo več tem, ki so obravnavale kritični in teoretični pogled na vsebino teme, prikazanih je bilo tudi nekaj raziskav in na dokazih temelječih praks s področja bibliotekarstva in sorodnih ved. Na konferenci so se predstavili tudi pokrovitelji. Med njimi je bil tudi IZUM s stojnico in predstavitvijo sistema COBISS s poudarkom na mCOBISS in COBISS+. M ag. Davor Bračko je v predstavitvi z naslovom COBISS.net as a Regional Network of Research Information Systems and Library Information Systems spregovoril o mreži COBISS.net . VSEBINA Program je potekal v dveh vzporednih sekcijah. Podrobnosti o konferenci so dostopne na povezavi http://ozk.unizd.hr/ lida/. Program konference, kjer so na voljo tudi povzetki predstavitev in/ali celotne predstavitve, je dostopen na povezavi http://ozk.unizd.hr/lida/program/. Vabljeni predavanji sta imela doc. dr. Nicole A. Cooke (University of Illinois, ZDA) in prof. dr. Toni Samek (University of Alberta, Kanada). Vsebine, ki so bile predstavljene prvi dan (13. 6. 2018) v glavni stavbi Univerze v Zadru, so se dotikale knjižnic v akademskem okolju ter knjižnic v javni sferi v kontekstu KONFERENCA LIDA 2018 knjižničnih kompetenc in digitalnih storitev, ki jih ponujajo uporabnikom; poudarek je bil na socialni vključenosti. Na eni od delavnic so se dotaknili problematike lažnih novic (angl. fake news ), ki pomembno vplivajo na dogajanje po svetu; spregovorili so tudi o tem, kakšno vlogo imajo knjižnice in knjižnično-informacijski delavci pri javnem ozaveščanju. Ugotavljali so, da lahko z oblikami skupnega pogovora v aktualne teme vključujejo javnost, pri čemer ljudje lahko delijo svoje skrbi in s pogovori lažje razumejo pogosto prefinjene, a vprašljive novice ter spoznajo pomen trenutnih in zanesljivih informacij. To je še zlasti pomembno v nerazvitih področjih in regijah. Skratka, ti pogovori ustvarjajo prostor za informacijsko pismenost pod vodstvom knjižničarjev, knjižničar pa deluje kot posrednik med strokovnimi vsebinami in udeleženci/uporabniki. Sekcija s 14 objavljenimi posterji je vključevala vsebine, opisane z naslednjimi ključnimi besedami (v angleščini, vrstni red objavljenih posterjev): 1. e-Citizen, e-Croatia, digital citizenry; 2. instructional design, models, diversity, inclusivity, flexibility; 3. subject access to information, school library catalogue, subject headings, tags, subject searching; 4. awards, public libraries, New Jersey, multicultural, library programs; 5. tagging, social tagging, Instagram, hashtag, public persons; 6. smart city, citizen science, smart citizen, open data, civic participation; 7. digital skills, active participation in society, high-school students, youth; 8. mobile application, iOS, Firebase, local communities; 9. online articles, content analysis, keywords, tagging, searchability; 10. public libraries, social class, non-users, perceptions, Croatia; 11. LIDA conference, participants, speakers, home countries, gender; 12. LGBT picture book, public libraries, Croatia; 13. queer theory, collection building, evaluation of collections, checklist method, Zadar County, Šibenik- https://doi.org/10.3359/oz1812051 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5