OZ_2018_1-2

M 53 ORGANIZACIJA ZNANJA 2018, LETN. 23, ZV. 1 - 2 Poročilo Social Justice in the EU – Index Report 2016, Social Inclusion Monitor Europe , ki sta ga pripravila Daniel Schraad-Tischler in Christof Schiller, je rezultat normativne raziskave stanja socialne pravičnosti v državah Evropske unije za leto 2016 (https://www.bertelsmann-stiftung.de/ fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/ Studie_NW_Social-Justice-Index_2016.pdf). Izdelava indeksnega poročila o socialni pravičnosti (Social Justice Index (SJI)) v Evropski uniji spada med naloge 10-letne strategije Evropske komisije iz leta 2010 z naslovom Europe 2020: A European Strategy for Smart, Sustainablest and Inclusive Growth (skrajšano Europe 2020 Strategy ). Vir podatkov je predvsem ogromna količina podatkov o socialni vključenosti, ki so javno dostopni prek statističnega urada Evropske unije Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat). Sk upaj z Reform Barometer 2016 (Social Policy in the EU – Reform Barometer 2016 (https://www.social-inclusion-monitor.eu/uploads/ tx_itao_download/BSt_SIM_Reform-Barometer2016_ WEBrev3.pdf)) zagotavlja na dokazih temelječe analize za namen razvoja socialne dimenzije Europe 2020 Strategy . Reform Barometer in Social Justice Index predstavljata nov instrument EU Social Inclusion Monitor Europe (SIM), ki je osredotočen na participativno pravičnost za presojo in določanje priporočil za politične reforme v posamezni državi članici in v Evropski uniji kot celoti. Namen je integrirana strategija gospodarske rasti in socialne pravičnosti, ki ni osredotočena le na koncepcijo izključno ekonomskih indikatorjev, kot je npr. bruto domači proizvod. Informiranje širše javnosti o razvoju socialne pravičnosti je sredstvo za ustvarjanje močnega pristnega političnega vzvoda za spodbujanje sprememb. Poročilo vsebuje prikaz teorije in metodologije, ključne ugotovitve in empirične izsledke za leto 2016 po dimenzijah in pripadajočih indikatorjih za vse države EU ter profile vsake države članice posebej. Indeks socialne pravičnosti je namenjen za merjenje doseženega napredka na področju socialne pravičnosti DANIEL SCHRAAD-TISCHLER IN CHRISTOF SCHILLER SOCIAL JUSTICE IN THE EU – INDEX REPORT 2016 SOCIAL, INCLUSION MONITOR EUROPE v državah članicah EU. Socialna pravičnost je osrednji konstitutivni element legitimnosti in stabilnosti sleherne politične skupnosti, indeks socialne pravičnosti pa predstavlja vpogled v trenutno stanje v posameznih državah članicah EU z vidika te spremenljivke. Kot navzkrižna nacionalna raziskava obsega indeks socialne pravičnosti 28 kvantitativnih in 8 kvalitativnih kazalnikov. Vsak kazalnik je povezan z eno od šestih dimenzij socialne pravičnosti; te so: 1) preprečevanje revščine, 2) pravično izobraževanje, 3) dostop do trga dela, 4) socialna kohezija in nediskriminacija, 5) zdravje ter6)medgeneracijskapravičnost. Dimenzije so ponderabilne. Revščina je najbolj obtežena in ji je podana trojna teža v skupni razvrstitvi. Pomen dostopa do izobraževanja in trga dela je poudarjen z dvojno težo. Socialna kohezija, zdravje in medgeneracijska pravičnost so vključeni v indeks brez dodatne obtežitve. Za primerjavo je poleg tehtanega indeksa socialne pravičnosti narejena neobtežena razvrstitev, v kateri so dimenzije obravnavane enako. Indeks socialne pravičnosti temelji na kvantitativnih in kvalitativnih podatkih, ki jih zbira Fundacija Bertelsmann (Die Bertelsmann Stiftung, https://www.bertelsmann- stiftung.de/de/startseite/) v okviru projekta SGI (Sustainable Governance Indicators, www.sgi-network.org) . Podatki o kvantitativnih kazalnikih SGI, ki se uporabljajo v indeksu socialne pravičnosti, so prevzeti predvsem iz Eurostata in statističnih podatkov Evropske unije o dohodkih in življenjskih pogojih (European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)). Kvalitativni kazalniki kažejo ocene več kot 100 strokovnjakov, ki odgovarjajo na anketo SGI o stanju na različnih področjih politike v državah OECD in EU. Za te kazalnike se bonitetna lestvica giblje od 1 (najslabše) do 10 (odlično). Da bi zagotovili združljivost kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, so vsem dobljenim vrednostim za kvantitativne kazalnike dodani rangi v razponu od 1 do 10. Tako pridobljene vrednosti, skupaj z indeksnimi vrednostmi, tvorijo nabor podatkov o socialni vključenosti. Razvrstitve držav na seznamih po dimenzijah in drugih indikatorjih so boljši pokazatelj relativnih razlik med https://doi.org/10.3359/oz1812053 1.19: RECENZIJA, PRIKAZ KNJIGE, KRITIKA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5