OZ 2017/1-2

64 ORGANIZACIJA ZNANJA 2017, LETN. 22, ZV. 1 - 2 Kazalniki informiranja de facto zajemajo: • kazalnike vložka (npr. ocena zmogljivosti za izvajanje in mehanika izvajanja; primer: Carter Center za ocenjevanje izvajanja zakona RTI, kar vključuje kapacitete javne uprave, ki jih je treba implementirati); • kazalnike učinka (npr. ocena delovanja zakonov RTI; primer: poročanje države o zakonih RTI) in • ciljno usmerjene kazalnike (npr. merjenje rezultatov delovanja zakonov RTI; cilj zakonov je izboljšati dejanske družbene razmere; primer: kazalniki RIDE – kazalniki učinkovitosti dejavnikov izvajanja RTI (RTI Implementation: Drivers of Effectiveness – RIDE Indicators) Svetovne banke). Kazalniki učinkovitosti dejavnikov izvajanja RTI (RIDE) so osredotočeni na predhodne sestavine učinkovitosti izvajanja, to je na tisto, kar preprečuje ali olajšuje izvajanje v praksi. Ti kazalniki so namenjeni za identifikacijo problemskih področij in tudi področij uspešnosti z uporabo razpoložljivih najbolj objektivnih podatkov. SKLEPNA MISEL Sprejem zakona o pravici do obveščenosti (RTI) je velik dosežek. Do zdaj je bil tak zakon sprejet v več kot 100 državah po vsem svetu. Sprejem zakonov RTI pa ni dovolj za preglednejše, odgovornejše in vsevključujoče upravljanje. Izvajanje ni stanje, ampak proces. Dejavniki učinkovitosti in izzivi za učinkovito izvajanje se razlikujejo od države do države, močan pravni oz. zakonski okvir pa je dober začetek. Institucionalna zmogljivost za izvajanje RTI ter spremljanje in neodvisen nadzor so pomembni dejavniki učinkovitega izvajanja zakonov RTI. Sodelovanje na relaciji država-družba ter tehnologija in medvladno sodelovanje lahko služijo kot ojačevalci in pospeševalci izvajanja RTI. Brez mehanizmov za razkritje informacij se informacije ne morejo učinkovito širiti. Brez delovanja tega procesa se zmanjša povpraševanje in s tem potreba po nadzoru. Institucionalna zmogljivost ne deluje učinkovito ali trajno brez potrebnih pogojev, povpraševanja po informacijah in nadzora. Vsi ti deli delujejo skupaj kot sistem za razkritje informacij. Zagon za učinkovito izvajanje zakona RTI mora v državi priti od znotraj. Obstajajo tudi mednarodne platforme, ki podpirajo prizadevanja za izvajanje zakonov RTI. Open Government Partnership (OGP) je multilateralna pobuda, ki si prizadeva zagotoviti konkretne zaveze vlad. Global Partnership for Social Accountability (GPSA) podpira civilno družbo in vlade, da sodelujejo pri reševanju ključnih izzivov upravljanja v državah v razvoju. Pomembno je imeti v mislih, da je učinek zakonov RTI lahko pozitiven, tudi kadar njihova implementacija ni idealna. Učinkovito izvajanje je zato bolj potovanje kot cilj ter zahteva nenehno prizadevanje in zavezanost vlade, civilne družbe in mednarodne skupnosti za dolgoročno sodelovanje. Reference Lemieux, Victoria L in Trapnell, Stephanie E, 2016. Public Access to Information for Development: AGuide to the Effective Implementation of Right to Information Laws. [online] Washington DC: The World Bank. Dostopno na: http://www-wds.worldbank.org/external/ default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/06/24/090224b0843 fb89a/1_0/Rendered/PDF/Public0access000to0information0laws. pdf [15. 5. 2017]. Global Right to Information Rating, 2003. The RTI Rating analyses the quality of the world's access to information laws: Slovenia . [online] Dostopno na: http://www.rti-rating.org/view_country/?country_ name=Slovenia [15. 5. 2017]. Tvrtko-Matija Šercar OCENA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5