OZ 2017/1-2

63 ORGANIZACIJA ZNANJA 2017, LETN. 22, ZV. 1 - 2 • razkritje pomaga, da javnost razume potrebo po nacionalni debati; • vprašanje spodbuja javno in parlamentarno razpravo; • ustrezna razprava nemore potekati brez široke dostopnosti vseh pomembnih informacij; • vprašanje vpliva na širok spekter posameznikov in podjetij; • vprašanje zadeva javno varnost in javno zdravje; • distribucija podatkov spodbuja odgovornost in preglednost pri odločanju; • vprašanje se nanaša na zagotavljanje in porabo javnega denarja. Nedavne evropske odločitve o razkritju informacij, ki se nanašajo na javne številke o financah, kažejo na rastoči trend k razkritju finančnih informacij, kljub vidikom zasebnosti. Čeprav dajejo evropski sklepi prednost razkritju pred zasebnostjo pri odločitvah o finančnih informacijah, je Sodišče Evropske unije (Court of Justice of the European Union) v zelo pomembni zadevi dalo prednost zasebnosti pred razkritjemv kontekstu rezultatov internetnih iskalnikov. Nadzor sestoji iz nadzornih nalog in izvrševanja odgovornosti. Naloge spremljanja vključujejo upravljanje izvajanja in usmerjanje oblikovanja politik na nacionalni, podnacionalni in agencijski ravni, medtem ko izvrševanje odgovornosti vključuje procese odločanja o prizivih in pritožbah ter izvrševanje ustreznih sankcij za nespoštovanje. Informacijska komunikacijska tehnologija (IKT) je orodje, ki povečuje uspeh, vendar pa težav ne rešuje samodejno. Pogosto jo razumemo kot rešitev za vprašanja učinkovitosti in enostavnega dostopa do storitev. Z vidika preglednosti npr. spletno posredovanje zahtev oz. prijav vladi omogoča, da lahko spremlja stanje zahtev s področja zagotavljanja pravice do obveščenosti, hkrati pa tudi omogoča samodejno zbiranje podatkov. Poleg tega takšni sistemi državljanom omogočajo online posredovanje zahtev. Spletni portali so glavni mehanizem za diseminacijo proaktivno razkritih informacij; širokemu občinstvu omogočajo dostop do dokumentov. Oblike zabeleženih komunikacij (npr. e-pošta in besedilo), ki jih omogoča IKT, lahko povečajo učinkovit pretok informacij v vladi. Toda uspeh IKT temelji na jasnem razumevanju potreb in interesov uporabnikov, tako znotraj kot zunaj vlade, zmožnosti uporabnikov, da učinkovito in trajnostno uporabljajo IKT, zagotavljanju človeških in materialnih virov, ki podpirajo uvedbo in vzdrževanje tehnoloških rešitev, ter načinu uporabe IKT za ustvarjanje in ohranjanje zabeleženih komunikacij. Čeprav je res, da lahko tehnološki pristopi k preglednosti hitro lajšajo dostop in odprtost, sta človeški in tehnični kapital tista temelja, na katerih sloni IKT. Redki so primeri, da je IKT za zagotavljanje preglednosti in odgovornosti v vladi soglasno sprejeta. Glede na stališče, da IKT omogoča lažji dostop do informacij, je bolj verjetno, da so uspešni tehnološki pristopi prilagojeni potrebam različnih skupnosti uporabnikov. Starši šolskih otrok se npr. zelo zanimajo za online informacije o šolnini, učnem načrtu in kakovosti poučevanja. Spletne informacije o zdravljenju in kakovosti bolnišnic so zelo koristne za bolnike, zdravnike ter druge uporabnike in ponudnike na področju zdravstva. Na prvem mestu so informacije, ki neposredno zadevajo življenje uporabnikov, na drugem pa specializirane informacije, pomembne za posrednike, kot so novinarji in politični aktivisti, ki nato zagotavljajo informacije širšemu občinstvu. Za namene preglednosti je najbolj uspešna uporaba IKT, ki je namenjena izvajanju programov organizacij civilne družbe (angl. Civil Society Organization, CSO). Tovrstni primeri vključujejo orodja za spremljanje izvajanja proračuna, zlasti kadar gre za množično zunanje izvajanje (angl. crowdsourcing ). Kot je bilo omenjeno že prej v razpravi o upravljanju evidenc, je v nekaterih primerih povečana odvisnost od IKT v javnem sektorju zmanjšala kakovost razkritih informacij, ni pa zmanjšala dostopa in odprtosti. Čeprav je IKT transformacijski faktor, ne izboljša situacije, če ni zadostnih zmogljivosti, virov, načrtovanja in pozornosti, namenjene zgoraj omenjenim vprašanjem. Merjenje vpliva zakonov RTI na razvoj je odvisno od dobro opredeljenih kazalnikov, utemeljenih v trdnem teoretskem okviru. Kazalniki za učinkovito izvajanje zakonov RTI raziskovalcem omogočajo preučevanje razmerij med obstojem zakonodaje, kakovostjo zakonodaje in ravnmi izvajanja zakonov ter ocenami glede odprtosti vlade, učinkovitosti upravljanja, dojemanja zaupanja državljanov in poslovnega okolja ter ocenami glede revščine in gospodarske rasti. Vse to zagotavlja podlago za boljše razumevanje ne samo tistih komponent izvajanja RTI, ki so najbolj pomembne za upravljanje učinkovitega izvajanja zakona RTI, ampak tudi načinov, s katerimi učinkovito izvajanje zakona RTI zagotavlja učinkovito upravljanje in širše razvojne rezultate. Kazalniki Svetovne banke so: • svetovni kazalniki upravljanja, • mehanizmi javne odgovornosti, • državna politika in institucionalna ocena (angl. Country Policy and Institutional Assessment, CPIA) preglednosti, odgovornosti in korupcije v javnem sektorju. Vidike zakonov RTI merijo različni kazalniki. Na splošno jih lahko združimo v dve osnovni kategoriji: kazalniki de iure in kazalniki de facto . S kazalniki de iure ocenjujemo posamezne vidike zakonov, kot so kategorije določb (npr. obseg, nadzor, dostopnost) ali njihova splošna kakovost, medtem ko so kazalniki de facto usmerjeni v to, kako zakoni delujejo v praksi. OCENA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5