OZ 2017/1-2

COBISS OBVESTILA Pregled najpomembnejših novosti v sistemu COBISS (september 2016– september 2017) Spletna aplikacija Bibliografije in sistem SICRIS • Nameščeni so bili novi seznami revij, ki so v letu 2016 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (BIBLIO-A) . • V letu 2016 je bila dodana tudi baza s področja družboslovja in humanistike ERIH PLUS. • Dodan je bil izpis iskalnih rezultatov v formatu {JSON} v vseh sistemih CRIS. Hkrati je bil v spletne predstavitve raziskovalcev, organizacij, skupin, projektov, programov in raziskovalne opreme dodan izpis vseh javno dostopnih podatkov v formatu {JSON}. S tem je omogočen standardiziran dostop do podatkov v formatu, prilagojenem komunikaciji med računalniki. • Implementirani so bili novi tipi 1.11, 1.26, 2.26, 2.27, 2.28 in 2.29. • Dopolnjen je bil dokument Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS z opisi novih tipov ter spremembami definicij pri nekaterih drugih tipih (1.01, 1.02, 1.03, 1.18, 2.01, 3.16). • Dopolnjen je bil dokument Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. • Spremenjeno je bilo izpisovanje znanstvenih prispevkov na konferenci, ki se glede na pravilnik ARRS vrednotijo po metodologiji za znanstvene članke. Za prispevke na konferenci, ki bodo izšli leta 2017 ali kasneje, v takšnih primerih ne bo več pretvarjanja iz tipa 1.08 (ali 1.06) v tip 1.01, ampak se bo tak zapis izpisal pod tipom, ki je vnesen v zapis, vrednotil pa se bo v skladu s pravilnikom ARRS. • Ukinjena sta normiranje citatov in ocena A2. • Ukinjena je skupna ocena A. • Točke se delijo med avtorje in sodelavce pri raziskavi (angl. study group ) v razmerju 80 : 20. • Pri točkovanju sta vedi humanistika in družboslovje izenačeni. • Povečan je vpliv števila strani pri monografijah in poglavjih v monografijah. Pri izpisih bibliografije se pri parametru altmetrika poleg Altmetrics izpisuje tudi PlumX. • Pri seznamih citiranosti smo izpis "normirani h-indeks" nadomestili z izpisom "h-indeks s pregledom citatov po letih". • V sistemu SICRIS je dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani, ki v prvi fazi omogoča testni izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z interpretacijami habilitacijskih meril posameznih članic Univerze v Ljubljani. Navodila za uporabo izpisa so v dokumentu Pomoč. • Izpisi bibliografskih kazalcev uspešnosti za izvolitve v nazive na univerzah so dostopni tudi na predstavitvenih straneh raziskovalcev v SICRIS-u. • Na predstavitvenih straneh raziskovalcev v SICRIS-u je dodana povezava do njihovih bibliografskih zapisov v COBISS+. • Pri patentih (tip 2.24) se izpišejo podatki o patentni družini iz polja 301. • V formatu HTML se izpisujejo matematični in drugi posebni znaki, ki so v zapisih vneseni v skladu s pravili LaTex. • Izpiše se opomba o financiranju (polje 338). • Pri vrednotenju in verifikaciji bibliografskih zapisov po vedah so v skladu s sklepom ARRS uvedene spremembe (prerazporeditev iz tehnike v družboslovje) pri vrstilcih UDK za iskanje, kot sledi: • v skupini 71* (Urejanje prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja. Pokrajine, parki, vrtovi); • v skupini 72* (Arhitektura) razen: – vrstilca 725 (Javne, upravne, poslovne, industrijske zgradbe. Posvetna arhitektura), ki ostane v tehniki; – vrstilca 727 (Zgradbe za izobraževalne, znanstvene in kulturne namene), ki ostane v tehniki; – vrstilca 728 (Stanovanjska arhitektura. Stanovanjske zgradbe), ki ostane v tehniki; – vrstilca 72.03 (Obdobja in faze v arhitekturi. Šole, stili, vplivi), ki gre iz tehnike v humanistiko; – vrstilca 72.04 (Arhitektonski detajli in dodelave), ki gre iz tehnike v humanistiko; – vrstilca 726 (Religiozna, cerkvena arhitektura. Cerkvene in pokopališke zgradbe), ki ostane https://doi.org/10.3359/oz1712065 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5