OZ 2017/1-2

26 ORGANIZACIJA ZNANJA 2017, LETN. 22, ZV. 1 - 2 Tajnikar, M., 2009. Gospodarska kriza kot čas za korenite spremembe v slovenskem zdravstvu. V: Zdravstvo v času gospodarske krize – smo pripravljeni na spremembe?, 16. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Rogaška Slatina, 21. in 22. maj 2009 . Ljubljana: društvo ekonomistov v zdravstvu. pp. 17–24. Tavčar, M. I., 2002. Management sodelavcev in obvladovanje organizacije. V: Radonjić, D. ur. Management človeških virov kot dejavnik strateškega managementa. 4. MBA posvetovanje, Maribor, 7. marec 2002. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za razvoj managementa. Uhan, S., 1996. Vrednotenje dela I, Organizacija dela, sistemizacija dela, zahtevnost dela . Kranj: Moderna organizacija. Uhan, S., 2000. Vrednotenje dela II . Motivacija, uspešnost, plača (osebni dohodek). Kranj: Moderna organizacija. Vila, A., 2000. Organizacija v postmoderni družbi . Kranj: Moderna organizacija. Waiganjo, E. W., Mukulu, E. in Kahiri, J., 2012. Relationship between Strategic Human Resource Management and Firm Performance of Kenya’s Corporate Organizations. International Journal of Humanities and Social Science , 2(10), pp. 62–70. Yang, X. inWang, W., 2013. Exploring the Determinants of Job Sati sfaction of Civil Servants in Beijing, China. Public Personnel Management , 42(4), pp. 566–587. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 2013. Uradni list Republike Slovenije 21/2013 s spremembami in dopolnitvami. Dostopno na: https://www.uradni-list.si/1/content?id=112301 [3. 2. 2016]. Dunja Labović Begovič, Andrej Raspor: SISTEMIZACIJA DELA KOT PROCES

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5