OZ 2017/1-2

25 ORGANIZACIJA ZNANJA 2017, LETN. 22, ZV. 1 - 2 Employee Outcomes, CAHRS Working Paper Series 01–12. Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for Advanced Human Resource Studies. Hickman, S. E. in Lawler, E., 2000. Pay the person, not the job. Training & development , 54(10), pp. 52–57. Hosie, P., Jayashree, P. in Tchantchane, A., 2013. The effect of autonomy, training opportunities, age and salaries on job satisfaction in the South EastAsian retail petroleum industry. International Journal Of Human Resource Management , 24(21), pp. 3980–4007. Ivanuša-Bezjak, M., 2006. Zaposleni – največji kapital 21. stoletja . Maribor: Pro-Andy. Jurančič, I., 1995. Plače v gospodarstvu: Sistemizacija delovnih mest, metode za vrednotenje dela in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti . Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. Kanetani, Y., 2002. Simulation model for work systematization. Agriculture and Horticulture . 77(2), pp. 233–238. Kavčič, S., Vidic, D. in Klobučar Mirovič, N., 2007. Poslovodno računovodstvo . Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Kejžar, I., 2001. Oblikovanje sistemizacije delovnih mest z vidika razvoja in varnosti pri delu. Industrijska demokracija , 4(4). Kejžar, I., 2003. Obveznost izdelave sistemizacije po novem zakonu o delovnih razmerjih. Industrijska demokracija , 12(3). Kellaway , L., 1997. Colour code for the workplace: Job descriptions are out, defining tasks by colour is the latest system. Financial Times , [online] p. 15. Dostopno na: ProQuest, http://search.proquest.com/ docview/248275031?accountid=31309 [18. 7. 2013]. Kralj, J., 2003. Management: temelji managementa, odločanje in ostale naloge managerjev. Koper: Visoka šola za management. Kraljanac, E. in Tajnikar, M., 2012. Evidentiranje efektivnega dela in njegov vpliv na poslovodenje v bolnišnicah. Bilten: ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu , 28(2), pp. 123–138. Kravaris, C. in Mousavere, D., 2007. ISE-optimal nonminimum-phase compensation for nonlinear processes. Journal of process control , 17(5), pp. 453–461. Labović Begović, D., 2014. Sistemizacija dela kot proces: nova družbena sprememba. Doktorska disertacija. Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije. Labović, D. in Mayer, J., 2009. Sodobna vloga sistemizacije dela. V: Rajkovič, V., et al. ur. Nove tehnologije, novi izzivi: zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, 25. – 27. marec 2009, Portorož, Slovenija . Kranj: Moderna organizacija. Labović, D., Mayer, J. in Zupan, N., 2011. Usage of Work Systematisation in Slovene Organizations. V: Kern, T. in Rajkovič, V. ur. People and sustainable organization . Frankfurt amMain: Peter Lang. pp. 97–124. Lipičnik, B., 2002. Organizacija podjetja . Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Maddux, R. B., 1992. Učinkovito ocenjevanje storilnosti: praktični vodnik za učinkovitejše in zanesljivo ocenjevanje storilnosti . Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T., 2010. Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo [datoteka podatkov]. Slovenija, Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Mihelčič, M., 2000. Poslovne komunikacije . Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko. Morrell, K., 2008. The Narrative of "Evidence Based" Management: A Polemic. Journal o f management studies , 45(3), pp. 613–635. Nieboer, C. W. M., 2007. HeRoes Job Profiling: Adding a new dimension to HR management. Middle East Company News. [online] Dostopno na: ProQuest, http://search.proquest.com/docview/232812573?acco untid=31309 [19. 7. 2013]. Novak, M., 2008. Problems of Data Evaluation in the Frame of Processes of their Data Mapping. Atlanti , 18, pp. 149–156. Oluleye, F. A., 2011. Reward economics and organisation: The issue of effectiveness. African Journal Of Business Management , 5(4), pp. 1115–1123. Palacios, D., Gil, I. in Garrigos, F., 2009. The impact of knowledge management on innovation and entrepreneurship in the biotechnology and telecommunications industries. Small bussiness economics , 32(3), pp. 291–301. Polajnar, A., Buchmeister, B. in Leber, M., 2001. Proizvodni menedžment . Maribor: Fakulteta za strojništvo. Pouliakas, K., 2010. Pay Enough, Don't Pay Too Much or Don't Pay at All? The Impact of Bonus Intensity on Job Satisfaction. Kyklos , 63(4), pp. 597–626. Ramirez, Y. W., 2006. Defining measures for the intensity of knowledge work in tasks and workers. Madison: University of Wisconsin. Raspor, A., 2010. Ključne kompetence zaposlenih v igralniški dejavnosti. Raziskave in razprave , 3(2), pp. 25–49. Rončevič, B., 2003. Zapošljavanje i politika tržišta rada u Sloveniji. Financijska teorija i praksa: časopis za financijsku teoriju i praksu , 27(4), pp. 625–639. Rončević, B. in Damij, N., 2011. Steering I nnovation And Change In Complex Societies. Innovative Issues and Approaches in Social Sciences , 4(3), pp. 15–25. Schuster, K., 2007. Systematization Of Workplaces: Still Valid In Modern Organizations? Klaus Schuster Management Consulting. [pdf] Dostopno na: http://www.klausschuster.eu/publications/20071116- Finance_systematization.pdf [7. 7. 2013]. Sharma, C. S. in Saurabh, S., 2014. Supporting Knowledge Management through Organizational Structure. IBMRD's Journal of Management and Research, 3(1), pp. 23–33. Simon, M., 2004. Is Your Job Beyond Description?. NEA Today , 22(5), p. 43. Subroto, R. in Sivakumar, K., 2012. Global Outsourcing Relationships and Innovation: A Conceptual Framework and Research Propositions. Journal of product innovation management , 29(4), pp. 513–530. Dunja Labović Begović, Andrej Raspor: SISTEMIZACIJA DELA KOT PROCES

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5