OZ 2017/1-2

M 27 ORGANIZACIJA ZNANJA 2017, LETN. 22, ZV. 1 - 2 Ema Dornik Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: ema.dornik @ izum.si UVOD Vsistemu COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi), kot organizacijskemmodelu povezovanja knjižnic, je konec leta 2016 sodelovalo 835 knjižnic. V COBISS.SI je bilo vključenih 490 knjižnic, ločimo jih po tipih knjižnic: Narodna in univerzitetna knjižnica, 83 univerzitetnih in visokošolskih knjižnic, 129 specialnih, 61 splošnih ter 216 šolskih knjižnic (Rezultati projekta COBISS.Net v številkah, 2017). Gre za nacionalni knjižnični informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov COBIB in lokalnimi bazami podatkov sodelujočih knjižnic, bazo podatkov o knjižnicah COLIB, normativno bazo podatkov CONOR ter s številnimi drugimi funkcijami (Organizacijski model sistema COBISS, 2017). Izvle~ek Članek prikazuje analizo prirasta bibliografskih zapisov v COBIB.SI v letu 2016, in sicer po mesecih in dnevih; zapise so prispevali katalogizatorji iz 252 knjižnic. Po podatkih na dan 31. 12. 2016 je bilo leta 2016 v COBIB.SI kreiranih 181.535 novih bibliografskih zapisov, v analizo in prikaz pa smo vključili podatke za 177.486 bibliografskih zapisov. Proti koncu leta se je mesečni prirast bibliografskih zapisov povečal, kar lahko pripišemo zapisom za zaključna dela. Od septembra do decembra je znašal prirast skupaj 39,3 %. Na letni ravni se je, v primerjavi z letom prej, prirast povečal za 7,9 %. Vključeni so tudi podatki o prevzetih bibliografskih in normativnih zapisih iz drugih baz podatkov, kot so: WorldCat (OCLC), Register ISSN (International Standard Serial Number), Online katalog Kongresne knjižnice ter Library of Congress Name Authority File (LCNAF). Klju~ne besede bibliografske baze podatkov, COBIB.SI, katalogizacija, letni prirast Abstract The article shows the analysis of the annual increment of bibliographic records in COBIB.SI in 2016 by month and by day; records were contributed by cataloguers from 252 libraries. According to the data as of 31 December 2016, 181,535 new bibliographic records were created in COBIB.SI in 2016; the data for 177,486 bibliographic records is analysed and presented. At the end of the year, the monthly increment of bibliographic records increased, which can be contributed to the records for theses and dissertations. From September to December the increment was 39.3%. The annual increment was by 7.9% larger than in the previous year. The data on bibliographic and authority records downloaded from other databases is included, e.g. fromWorldCat (OCLC), ISSN Register (International Standard Serial Number), Online Catalogue of the Library of Congress and Library of Congress NameAuthority File (LCNAF). Keywords bibliographic databases, COBIB.SI, cataloguing, annual increment COBIB.SI: PRIRAST BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV V LETU 2016 COBIB.SI: INCREMENT OF BIBLIOGRAPHIC RECORDS IN 2016 Vzajemna katalogizacija Vzajemna katalogizacija omogoča racionalno delitev dela in prihranek pri zahtevnem postopku obdelave knjižničnega gradiva in vodenju katalogov. Za vsako enoto zadošča samo ena obdelava, nakar je zapis preko vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB dostopen vsem udeležencem v sistemu in v mreži COBISS.Net. Za vzajemno katalogizacijo je značilna tesna povezava lokalnih baz podatkov (katalogov) posameznih knjižnic z vzajemno bazo podatkov (vzajemnim katalogom) (Vzajemna katalogizacija (COBISS3/Katalogizacija), 2017). Baze podatkov vsebujejo bibliografske zapise za različne vrste gradiva (monografske publikacije, serijske publikacije, integrirne vire, članke in druge sestavne dele), za potrebe https://doi.org/10.3359/oz1712027 1.04: STROKOVNI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5