OZ 2015/1

20 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 in Kanadi. COBISS obvestila , [online] 1998(1–2). Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_1-2/index.html [2. 2. 2015]. Šercar, T. M., 2001. Priloga h kritiki tehnološkega determinizma in glo- balizma. COBISS obvestila , [online] 2001(3). Dostopno na: http:// home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_3/Html/clanek_02. html [18. 3. 2015]. Šercar, T., Urbajs, A. in Ambrožič, V., 1995. Indigo-indeks: pokazatelj ustede kopiranjem zapisa u sistemu COBISS = Indigo-index: savings indicator by down loading of records in the COBISS system. Informatologia , 27(1/2), pp. 23–29. Vitiello, G., 1996. The Production and Marketing of National Biblio- graphic Services in Europe. Alexandria , 8(2), pp. 97–116. White, H.S., 1989. About This Issue. Library Technology Reports , 25(4), pp. 459. Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), 2011. [spletni dokument] Uradni list RS, št. 20/2011. Dostopno na: http://www.uradni-list. si/1/content?id=102703 [18. 3. 2015]. Tvrtko-Matija Šercar: SOCIALNA EKONOMIJA SISTEMA COBISS ...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5