OZ 2013/1-4

24 ORGANIZACIJA ZNANJA 2013, LETN. 18, ZV. 1 – 4 Legenda: obdobje 1 = 16. 1. 2009–15. 1. 2010, obdobje 2 = 16. 1. 2010–15. 1. 2011, obdobje 3 = 16. 1. 2011–16. 1. 2012; obdobje 4 = 17. 1. 2012–16. 1. 2013; št. – število; edin. – edinstveni ogledi (šteti samo 1x) Tabela 7: Petdeset najpogosteje (o)gledanih letnikov in številk Pregled časovnice izgradnje digitalnega arhiva je pokazal, da so bili v času opazovanega obdobja 1 na spletni strani dostopni letniki (po letih nazaj v preteklost) vse do leta 1992, zato v tem obdobju ni ogledov starejših letnikov. V obdobju 2 so bili dostopni vsi članki v celotnih besedilih do leta 1984, v obdobju 3 vsi letniki do leta 1967 ter v obdobju 4 vsi letniki do leta 1954. Spremljanje ogledov na nivoju posameznega članka je uredništvo Obzor Zdrav Neg beležilo ločeno od GoogleAnalytics ter vse do konca leta 2013 na spletni strani objavljalo lestvico največkrat (o)gledanih člankov (tabela 8). Prikazani podatki, lestvica in število ogledov so zbrani za celotno obdobje skupaj (2008−2013). Slika kaže na več pomanjkljivosti, kot je npr. neprimeren način prikazovanja kumulativnih podatkov. Ni ločenih podatkov po obdobjih in (morda) prikazane številke ne odražajo realnega stanja (o)gledanih člankov. Primernejši bi bil prikaz ogledov v zadnjih petih letih ali lestvica (o)gledanih člankov objavljenih v zadnjih petih letih ali oboje. Največkrat (o)gledan članek je lahko odraz skromno zastopanih strokovnih vsebin s področja pediatrije v Obzor Zdrav Neg, prav tako je razumljivo je, da so večkrat (o)gledani prosto dostopni članki. Legenda: Obzor Zdr N / Obzor Zdrav Neg – Obzornik zdravstvene nege, Letn. − Letnik, št. – številka, str. – stran, n – število ogledov Tabela 8: Deset najpogosteje (o)gledanih člankov Obzor Zdrav Neg na dan 28. 4. 2013 RAZPRAVA S spletno metriko uredništvo Obzor Zdrav Neg spremlja učinkovitost in obiskanost spletnih strani ter poroča o spletnem vedenju obiskovalcev. Uredništvo se zaveda, da lahko pri merjenju obiskanosti spletne strani zaradi številnih dejavnikov ("proxy" strežnik, isti uporabnik vstopa z več IP-naslovov ...), prihaja do precenjenosti ali podcenjenosti rezultatov oziroma napak pri interpretaciji rezultatov [29]. Glede na število obiskovalcev in trend obiskov lahko zaključimo, da je uredništvo s prenovo spletne strani leta 2008 in gradnjo digitalnega arhiva doseglo svoj namen. Dodano vrednost in namembnost je spletna stran pridobila z možnostjo dostopanja naročnikov (a le fizičnih oseb) do vseh besedil Obzor Zdrav Neg [31]. Pričakovali smo, da bo odzivnost naročnikov večja, saj se je do 1. decembra 2012 registriralo le 153 naročnikov. Elektronska verzija Obzor Zdrav Neg je vse bolj zanimiva in v času digitalne dobe nujna. To potrjujejo odgovori na spletno anketo v času od 1. decembra 2010 do 17. marca 2011: med 143 spletnimi obiskovalci jih je 88 % (127) odgovorilo, da bi se naročili na elektronsko izdajo Obzor Zdrav Neg, če bi obstajala ta možnost, 5 % (10) se jih za to ne bi odločilo, in le 4 % (6) je bilo takih, ki se niso mogli opredeliti. Spletna metrika je tako postala del procesa stalnih izboljšav, ki jih načrtuje in izvaja uredništvo. Tako je tudi uredništvo Obzor Zdrav Neg končno vstopilo v t. i. digitalno dobo, ki v slovensko stroko zdravstvene nege vstopa pozno. Richards [32] se je osredotočala na vpliv digitalnih medijev na zdravstveno nego in je že leta 2001 opozorila na pomanjkanje Ema Dornik: OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE − SPLETNA METRIKA 2009−2013

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5