OZ 2013/1-4

M T 23 ORGANIZACIJA ZNANJA 2013, LETN. 18, ZV. 1 – 4 Legenda: obdobje 1 = 16. 1. 2009–15. 1. 2010, obdobje 2 = 16. 1. 2010–15. 1. 2011, obdobje 3 = 16. 1. 2011–16. 1. 2012, obdobje 4 = 17. 1. 2012–16. 1. 2013; št. obisk. – število obiskovalcev Tabela 6: Petdeset najpogosteje uporabljenih ključnih besed za iskanje po spletni strani Obzor Zdrav Neg Vsebina spletnih ogledov Spremljali smo dogajanje na spletni strani, zanimalo nas je, katere vsebine si spletni obiskovalci največkrat (o)gledajo. Petdeset najpogosteje (o)gledanih je predstavljenih v tabeli 7, a so pridobljeni podatki (število dostopov) le na nivoju številke (posameznega zvezka) in ne na nivoju posameznega članka znotraj številke. Za primerjavo smo prvim trem opazovanim obdobjem dodali obdobje 2012−2013, to je obdobje enega leta po zaključku gradnje digitalnega arhiva. Zajeti so vsi podatki, ki smo jih pridobili na spletni strani s pomočjo orodja Google Analytics. Do vsebin celotnih besedil člankov znotraj embarga lahko dostopajo le registrirani naročniki, za katere nimamo podatkov oz. ločenega spremljanja. Podatki za obdobje 1 − 3 so zbrani za čas, ko se je digitalni arhiv še gradil, trendov dostopanja do posameznih vsebin pa ni moč verodostojno prikazati. Prav tako nimamo informacije, ali so si obiskovalci dejansko ogledali celotno besedilo članka ali so to samo nameravali storiti in so stran morebiti zapustili še na nivoju ogleda vsebine posamezne številke. Ker so vsebine znotraj embarga dostopne le registriranim naročnikom, ki jih je glede na vse naročnike tiskane izdaje malo (okoli 9,3 %), je razumljivo, da so številčno večkrat (o)gledani članki, ki so dostopni zunaj embarga. Podatki na tem nivoju nam ne dajo informacij, kateri članek znotraj posamezne številke v letniku je tisti, zaradi katerega so si spletni obiskovalci pogledali omenjeno številko, tako ne moremo sklepati, katere vsebine so jih pritegnile. Ema Dornik: OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE − SPLETNA METRIKA 2009−2013

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5