OZ 2012/1

48 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 1 Tretje srečanje Regionalnega sveta OCLC EMEA (Europe, Middle East and Africa) se je odvijalo v prostorih mestne hiše v Birminghamu. Udeležilo se ga je preko 200 knjižničarjev (http://www.oclc.org/multimedia/2012/ emearc2012.htm) . Pred uradnim začetkom srečanja sem se udeležila sekcije Metapodatkovni servisi. Ted Fons (OCLC) je predstavil problematiko in aktivnosti za izboljšanje kakovosti kataloga WorldCat. Poudaril je, da različne kategorije uporabnikov zelo različno razumejo kakovost WorldCata. Ta svetovni katalog se je v zadnjem desetletju s paketnimi vpisi številnih katalogov in baz podatkov dramatično povečal, od 39 mio v letu 1998 na 236 mio zapisov v letu 2011. Bibliografski zapisi so bili kreirani na različnih jezikovnih področjih in na osnovi različnih katalogizacijskih pravil, zato obstoječi avtomatizirani postopki vzdrževanja kakovosti zapisov (združevanje, razdruževanje …) ne zadoščajo več. Delež zapisov za neangleške vire zdaj že presega 58 %, v letu 1998 pa je znašal šele 36 %. Močno se je povečalo število podvojenih zapisov, in sicer tistih resnično podvojenih in tistih, kreiranih skladno s katalogizacijskimi pravili, ki narekujejo ločene zapise za različne pojavne oblike virov. Povečal se tudi delež kratkih in nepopolnih zapisov, ki prihajajo od založnikov in dodatno otežujejo avtomatizirane postopke. Od leta 2008 teče Expert Community Experiment in v okviru tega eksperimenta lahko uporabniki katalogizacije OCLC popravljajo in dopolnjujejo praktično vse zapise v WorldCatu; to pa vpliva na kakovost. V OCLC-ju teče več projektov, s katerimi želijo izboljšati kakovost WorldCata. Programsko opremo za odkrivanje in izločanje duplikatov za knjige so nadgradili še za druge vrste gradiva in tako v času od januarja 2010 do aprila 2011 izločili 7,5 mio podvojenih zapisov. Intenzivno delajo na projektu GLIMIR (Global Library Manifestation IdentifieR), v okviru katerega bodo dodali identifikator vsem pojavnim oblikam virov ter ločili vzporedne zapise (za različne jezike katalogizacije) in reprodukcije. Na ta način bodo zmanjšali število podvojenih zapisov, dosegli kakovostnejši prikaz zaloge knjižnic ter izboljšali povezanost med WorldCat.org in posameznimi katalogi. Načrtujejo še druge projekte, predvsem na področju normativne kontrole in nadgradnje kratkih zapisov. Vprašanja udeležencev so se sre^anje Regionalnega sveta OCLC EMEA nanašala na katalogizacijska pravila RDA, ki jih v OCLC pozorno spremljajo. Sodelovali so tudi pri testiranju RDA ter upoštevali nekatere dopolnitve formata MARC 21. Problem predstavlja povezovanje bibliografskih podatkov z normativnimi podatki, kjer se pojavljajo velike razlike med praksami posameznih držav. Sledila je predstavitev Janifer Gatenby (OCLC) o raziskovalnih projektih v zvezi s kakovostjo bibliografskih in normativnih podatkov. Raziskave izvajajo na osnovi množice bibliografskih zapisov z različnih jezikovnih področij v ločenih bazah podatkov, kar jim omogoča algoritemsko generiranje številnih podatkov. Predstavila je tudi aktivnosti v povezavi z vzpostavitvijo agencije za centralno registracijo imen avtorjev skladno s standardom ISO ISNI (International Standard Name Identifier), pomembno predvsem z vidika upravljanja avtorskih pravic in spremljanja rezultatov raziskovalnega dela. Med ustanovnimi člani je tudi OCLC, ki vodi projekt VIAF (Virtual International Authority File). OCLC-jeve raziskovalne aktivnosti so tako na osnovi povezovanja obeh projektov usmerjene v izboljšanje kakovosti podatkov. Ed Chamberlain (COMET) je predstavil projekt Cambridge Open Metadata, pri čemer je izpostavil probleme formata MARC 21 ter nujnost priprave standardnih licenčnih pogojev za uporabo odprtih podatkov (angl. open data ). Uradno sta srečanje odprla Eric van Lubeek (direktor OCLC EMEA) in Robin Green (predsedujoči Regionalnemu svetu EMEA). Brian Gambles (direktor) in Francine Houben (arhitektka) sta nato predstavila projekt izgradnje knjižnice v Birminghamu (Library of Birmingham, http://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_ Birmingham) , ki je trenutno največji tovrstni projekt v Evropi, vreden 193 mio angleških funtov. Arhitektka s številnimi mednarodnimi referencami je predstavila svojo vizijo za novo knjižnico ter elemente zgradbe in okolice, ki to vizijo predstavljajo. Knjižnica hrani tudi veliko arhivskega gradiva o industrijskem razvoju mesta, ki bo zaradi večje opaznosti postavljeno v zgornjih nadstropjih knjižnice. doi:10.3359/oz1201048 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5