OZ 2012/1

M T 49 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 1 Kathleen Imhoff (članica OCLC Upravnega odbora) je predstavila trende uporabe fizičnega prostora, ki se v splošnih knjižnicah ZDA pojavlja zaradi zmanjševanja fizičnih zbirk. Splošne knjižnice se trudijo na različne načine izrabiti ta prazen prostor, zato ponujajo svojim uporabnikom številne nove storitve, s katerimi poskušajo obogatiti "bivanje" v knjižnici. Organizirajo različne družabne centre, digitalne studie, TV-postaje, radio centre za slepe, centre za pomoč dijakom pri domačih nalogah, kreativne centre za različne starostne skupine, igralnice, tihe prostore itd. Prikazala je primer splošne knjižnice, ki svojim uporabnikom v okviru knjižnice ponuja tudi možnost obdelovanja vrta. Kreativne primere uporabe fizičnega prostora v knjižnicah je predstavil tudi Erik Boekesteijn, soavtor The ShanachieTour (http://word- press.shanachietour.com/about/ ). Novost so bile predstavitve japonskega izvora "PechaKucha", ki potekajo v posebnem dinamičnem formatu 20 x 20 (20 podob v 20 sekundah), in sicer na temo proizvodov in servisov OCLC. Zvrstilo se je pet predstavitev, na glasovanju za najboljšo pa je zmagal Nizozemec Johan Stapel (Stichting Bibliotheek), ki je govoril o povezanih podatkih (angl. linked data ) v kontekstu servisov OCLC ter za nagrado dobil tablični računalnik. Ob zaključku prvega dne je Larry Alford (predsedujoči Upravnemu odboru OCLC) predstavil rezultate štirinajstletnega dela Jayja Jordana, četrtega predsednika OCLC (1998–2012). Med pomembnejše prispevke za OCLC in mednarodno knjižničarsko skupnost je izpostavil uvedbo nove upravljavske strukture OCLC, razširitev sodelovanja, saj se je število knjižnic od 30.000 v 64 državah povečalo na 72.000 v 170 državah. Zelo se je povečal delež neangleških virov v WorldCatu, povečan je delež prihodkov iz tujine od 8 % na 24 %, izvedena sta prehod v okolje Oracle in pripojitev 20 različnih podjetij, vzpostavljeno je sodelovanje s servisi, kot sta Google in Yahoo, bolj intenzivna je raziskovalna dejavnost OCLC, uveden pa je tudi študijski program Jay Jordan IFLA/OCLC. Tudi drugi dan je srečanje začel Larry Alford. Tokrat s predstavitvijo odgovornosti Upravnega odbora OCLC, ki ima šestnajst članov in se sestaja na dvo- ali tridnevnih srečanjih petkrat na leto. Upravni odbor sestavlja več odborov, ki pokrivajo različna področja: upravljanje, finance in investicije, revizijo, osebje in plače, upravljanje, RLG (Research Library Group), članstvo in načrtovanje tehnologije. Njegove odgovornosti pa so skrb za izvajanje poslanstva OCLC, zaposlitev in nadziranje dela predsednika, zastavljanje ciljev, politik in strateškega plana, sprejemanje proračuna, neodvisne finančne revizije in druge tradicionalne obveznosti. Trenutno je zelo aktiven odbor, ki je zadolžen, da do konca junija izpelje postopek izbora novega predsednika. Druge pomembne naloge v letu 2012 bodo povezane z nadaljnjim razvojem in financiranjem novega okolja WebShare Management System (nova blagovna znamka, ki je nadomestila WebScale Management System), s pripravo licence za izmenjavo bibliografskih zapisov WorldCat (Open Data Licence ) ter nadaljnjimi pogovori z Globalnim svetom o delitvi stroškov in kreditov med člani OCLC. Sledila je predstavitev predsednika OCLC, Jayja Jor- dana, ki je hudomušno pripomnil, da ne zapušča pla- neta, ampak se je samo upokojil pri OCLC-ju. Tudi on je predstavil ključne rezultate svojega dela pri OCLC ter poudaril, da se je treba zavedati, da z vidika Googla OCLC in tudi vsa knjižnična skupnost v finančnem smislu nista velika. Izpostavil je organizacijo preteklih srečanj Regionalnih svetov v Aziji in Ameriki ter srečanja Globalnega sveta, ki bo potekalo v aprilu. Prav tako je govoril o študijskem programu Jay Jordan IFLA/OCLC, ki so se ga udeležili tudi trije knjižničarji iz Srbije, o novi platformi WMS ter projektih DDC, FAST in VIAF linked data, o zagotovitvi platforme za ISNI, pridobitvi ISO Information Security Managament Certification ter vzpo- stavitvi novih podatkovnih centrov v Evropi in Kanadi. Zaključil je z mislijo Wayna Gretzkyja, da je uspeh re- zultat predvidevanja (strateškega načrtovanja), kaj se bo zgodilo najprej. Novo okolje z novim imenom OCLC WorldShare je podobno kot lani predstavil Robin Murray (podpredsed- nik OCLC za upravljanje globalnih proizvodov). Sledilo je poročilo o aktivnostih OCLC EMEA, ki ga je podal direktor Eric van Lubeek. Odprli so že šesto ev- ropsko poslovalnico v Shefieldu ter organizirali poseben oddelek za raziskave. Naštel je petnajst konzorcijev, s katerimi sodelujejo, ter številne projekte v različnih državah regije: Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji, na Ni- zozemskem, v Italiji, Španiji, Južni Afriki, Kazahstanu, Uzbekistanu, Azerbajdžanu, na Slovaškem, v Srbiji, Črni gori, na Madžarskem, Srednjem vzhodu, Hrvaškem, v BIH, Latviji, Albaniji in na Kosovu, v Gruziji, Kirgizista- nu in Turkmenistanu. Omenil je podpis pisma o nameri z IZUM-om, kot zelo obsežen projekt pa je izpostavil pre- hod sistema BIBSYS (Norveška) v okolje WMS, v okviru katerega izvajajo primerjalno analizo funkcionalnosti. Po koncu vseh treh predstavitev so udeleženci postavili vprašanja predvsem o zagotavljanju varnosti podatkov (nabava, izposoja ipd.), načinu zaračunavanja storitev OCLC, glede stališča OCLC do odprtih podatkov, zanimalo pa jih je tudi, komu služi OCLC primarno: knjižničarjem ali končnim uporabnikom. POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5