OZ 2012/1

54 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 1 ne priznavajo poštene rabe. To onemogoča uporabo multimedije v izobraževanju, kar je nacionalni interes. Seveda to prizadene tudi knjižnice, zato je Britanska knjižnica leta 2008 začela s kampanjo "Digital is not Different" (v prevodu Digitalno ni nič drugačno), s katero želi ohraniti pravico do poštene rabe, izborjeno kot skupno dobro v dobi tiska. Za znanstvena besedila je bistvenega pomena odprt dostop (angl. open access – AO ), kot je opredeljen v Berlinski deklaraciji (Max Planck Gesellschaft, 2003). Odprt dostop zajema izvirne raziskovalne rezultate, delovno gradivo in metapodatke, izvorno gradivo, digitalne predstavitve slikovnega in grafičnega gradiva in šolsko multimedijsko gradivo. Razumen način uporabe avtorskih pravic v znanstveni sferi je opredeljen z načeli, sprejetimi v nizozemskem mestu Zwolle (Zwolle Principles, SURF Foundation, 2006). Uporabniki se vedno bolj nagibajo k odprtemu dostopu v dveh glavnih različicah: • Creative Commons – leta 2008 je bilo na internetu že 150 mio del s to licenco; • Open Content Licence, katere del je tudi Berlin Declaration Licence. V knjigi so vsi prispevki podprti z obširno bibliografijo in tudi stvarno kazalo je kar uporabno. Opombi 1 Facet Publishing je založniški program CILIP – Chartered Institute of Library and Information Professionals. 2 Association of research libraries. Franci Pivec OCENA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5