OZ 2012/1

16 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 1 zgodovina Intenzivno sodelovanje Izuma z Unescom se je začelo 11. novembra 2005, ko smo v okviru konference COBISS organizirali celodnevno okroglo mizo o poročilu UNESCO’s Regional Office for Science and Technology in Europe (ROSTE) z naslovom "Accessing and disseminating scientific information in South Eastern Europe". 1 Howard Moore iz Unescovega urada v Benetkah in Sara Gwynn iz londonskega INASP (International network for the availability of scientific publications) sta omenjeno analizo predstavila predstavnikom vlad in strokovnih institucij iz Albanije, BiH, Črne gore, Makedonije, Srbije in Slovenije, ki so v sklepnem poročilu ugotovili, da so tesno povezane obravnavane aktivnosti z oblikovanjem mreže COBISS.Net v regiji. Sarah Gwynn je o tem spregovorila tudi na konferenci COBISS 2005 v referatu "Podpora znanstveni dejavnosti v državah JV Evrope". Vzporedno je bila obravnavana še ena pomembna Unescova analiza, ki jo je izdelala Milica Uvalić z Univerze Perugia z naslovom "Science, technology and economic development in South Eastern Europe". 2 Tudi Sigrid Reinitzer, predsednica Programskega odbora konference COBISS, se je v svojem referatu na tej konferenci zavzela za tesnejšo povezavo Izuma z Unescom, še posebej pri projektih Memory of the World, IFA Programmes in pri pristopih k trajnemu arhiviranju. Sodelovanje se je nadaljevalo marca 2006, ko je Izum pod pokroviteljstvom Unesca organiziral delavnico, na kateri je bilo obravnavano končno poročilo o dostopnosti in diseminaciji znanstvenih informacij v JV Evropi. Poseben poudarek pa je bil na informacijskih sistemih za sprotno spremljanje raziskovalne dejavnosti (CRIS), v programu delavnice pa so sodelovali tudi predstavniki EuroCRIS-a, Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SBRA – Slovene business and research association) iz Bruslja. Udeleženci so soglasno podprli zamisel, da bi Izum prevzel nosilno vlogo na tem področju v regiji. Program POT V UNESCO mariborske delavnice je aktivno sooblikovala Iulia Nechifor iz Unescovega urada UNESCO-ROSTE v Benetkah. Na konferenci COBISS 2009 se je na te zamisli navezala Stamenka Uvalić-Trumbić, visoka predstavnica Unesca iz Pariza, v svojem referatu o informacijski podpori čezmejnemu sodelovanju visokega šolstva. Strokovnjakinja, ki pozna Izum od njegovih začetkov, lahko zelo kompetentno sodi o njegovih povezavah v regiji ter sposobnostih za vlogo pospeševalca razvoja informacijske podpore raziskovalni, izobraževalni in kulturni dejavnosti. Na podlagi izkušenj iz opisanega sodelovanja je Unescov urad v Benetkah kot pokrovitelj srečanja ekspertov s področja znanosti in visokega šolstva, ki je bilo 21. in 22. maja 2010 v Tirani, povabil med aktivne udeležence tudi Izum: Tomaž Seljak in Franci Demšar sta predstavila referat "COBISS.Net – regionalna mreža za podporo znanju in evalvaciji raziskovalnih dosežkov". Ob tej priložnosti so predstavniki Unesca direktorju Tomažu Seljaku predstavili zamisel, da bi se Izum lahko s svojo aktivno vlogo pri uresničevanju ciljev, ki so identični s cilji Unesca, institucionaliziral kot "Unescov center". Priprava osnutka V Izumu smo se nemudoma lotili proučevanja in tehtanja izrečene zamisli. Urad slovenske nacionalne komisije za Unesco smo obiskali 1. junija 2010, kjer doi:10.3359/oz1201016 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5