OZ 2012/1

M T 17 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 1 smo od generalne sekretarke dobili nasvete za nadaljnje korake. Slovenija doslej ni imela izkušenj s podobnimi institucijami, čeprav mnogi mislijo, da ima ljubljanski Mednarodni center za kemijsko izobraževanje takšen status – dejansko opravlja za Unesco le določene naloge po dogovoru, kot so izdajanje publikacij, izvajanje seminarjev ipd. Sami smo si morali poiskati relevantne podlage, npr. "Poročilo generalnega direktorja o celoviti strategiji za odnose med inštituti in centri pod pokroviteljstvom Unesca in tistimi, ki so na neki način povezani z Unescom" (2003, 176EX/16), ki vključuje tudi "Strategijo za odnose z inštituti in centri pod pokroviteljstvom Unesca (2. kategorija)". V leto 2005 datirajo "Načela in smernice za ustanavljanje in delovanje Unescovih inštitutov in centrov (kategorija 1) in inštitutov in centrov pod pokroviteljstvom Unesca (kategorija 2)" (33C/19). Avgusta 2009 pa je bil sprejet dokument "Implementacija smernic in kriterijev za inštitute in centre kategorije 2 iz C/Resolucije 90" (35C/22). Na teh podlagah in po zgledih precej oddaljenih primerov smo junija 2010 kot prvi osnutek pripravili "Predlog za ustanovitev regionalnega centra Unesco za bibliografske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti kot Unescov center 2. kategorije". V njem smo obdelali: • podlage za kandidaturo, • izvedljivost predlaganega centra, • statusna vprašanja, • usposobljenost Izuma za gostiteljstvo, • cilje in modalitete centra, • regionalni in mednarodni vpliv centra, • komplementarnost z obstoječimi institucijami, • financiranje in • vidike sodelovanja z Unescom. V uvodu dokumenta smo zapisali: "Na podlagi številnih delovnih stikov z Unescovim beneškim uradom je prevladala ugotovitev, da Izum s projektom COBISS.Net dejansko opravlja poslanstvo in uresničuje cilje, značilne za centre pod pokroviteljstvom Unesca (kategorije 2): prispeva k izvajanju programa Unesco z zagotavljanjem strokovnih zmogljivosti, z izmenjavo informacij in znanja, s teoretičnimi in uporabnimi dognanji na področju informacijskih znanosti, specialističnim usposabljanjem ter podpiranjem tehničnega sodelovanja z deželami v razvoju." Vsebinsko smo se izrazito oprli na Unescov program "Informacije za vse", ki je bil sprejet na svetovnem vrhu WSIS (World summit on the information society) v Ženevi leta 2003. Osnutek smo preko poletja še temeljito predelovali in se še podrobneje seznanili z dokumentacijo o skoraj vseh Unescovih centrih 2. kategorije po svetu. Za posebej občutljiva so se izkazala vprašanja upravljanja in participacije zainteresiranih držav. Septembra smo osnutek posredovali pristojnemu ministrstvu in slovenski nacionalni komisiji za Unesco in povsod naleteli na odobravanje in podporo. Generalna sekretarka Marjutka Hafner je zadevo prenesla v centralo Unesca in oktobra 2010 smo že zvedeli, da bo našo vlogo obravnavala Joie Springer, višja programska specialistka, ki je napovedala svoj obisk v Mariboru. Springerjeva je prišla v Maribor 13. decembra 2010, da bi se seznanila z Izumom in podala konkretne napotke za pripravo slovenskega predloga Izvršnemu odboru in Generalni konferenci Unesca. Močno je izpostavila regionalno mrežo (COBISS.Net), večjezičnost bibliografskega sistema COBISS, vpliv na spremembo poklicnega statusa knjižničark, kontinuiteto konferenc COBISS, vključenost Izuma v glavne mednarodne strokovne zveze IFLA, IFIP itd. Na tej podlagi smo lahko dokument pomembno izboljšali. Izvedeli pa smo, da študijo o izvedljivosti in končni predlog za ustanovitev centra, vključno s predlogom pogodbe med Vlado RS in Unescom, pripravijo njihovi eksperti, kar je lahko zamudno. Springerjeva nam je obljubila pomoč. Predlog za ustanovitev in pogodba Februarja 2011 so nas iz Unescove centrale obvestili, da bo pripravo dokumentov za kandidaturo Slovenije prevzel René Cluzel iz Oddelka za informacijsko družbo. Njegov obisk je bil napovedan od 14. do 18. marca, zaradi spremembe pa se je obisk zgodil med 6. in 10. junijem 2011. Cluzel je zelo izkušen strokovnjak, ki je hitro "povezal niti" funkcioniranja Izuma, čeprav so se ravno takrat dogajale spremembe v vodstvu inštituta. Glede na osnutek, ki smo ga pripravili sami, ga je še zanimalo: KRONIKA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5