OZ 2012/1

M 11 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 1 Marija Petek Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Kontaktni naslov: marija.petek @ ff.uni-lj.si KAKOVOST BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV V COBIB-U Izvle~ek Knjižnični katalogi uporabnikom omogočajo iskanje knjižničnega gradiva na različne načine. Pogoj za uspešno in učinkovito iskanje je, da so bibliografski in normativni zapisi izdelani v skladu s katalogizacijskim pravilnikom, da so zapisi popolni in natančni. To pomeni, da so katalogizatorji odgovorni za ustrezno kakovost zapisov in da je treba to kakovost redno preverjati. Rezultati preverjanja kakovosti bibliografskih zapisov v COBIB-u, ki poteka od leta 2005 v IZUM-u in NUK-u, kažejo, da je število zapisov z napakami precej večje kot število zapisov brez napak. Predstavljene so tri podobne raziskave, ki so bile izvedene na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete leta 2010 in 2011. Opisana je tudi raziskava o uporabi enotnega naslova v COBIB-u in CROLIST-u. Klju~ne besede katalogizacija, katalogizacijska pravila, bibliografski zapisi, COBIB, COMARC Abstract Library catalogues allow users searching of library materials in different ways. To achieve successful and efficient searching, bibliographic and authority records should be created according to cataloguing rules, besides perfect and accurate records are required. That is why, cataloguers are responsible for an adequate quality of records and the quality control should be regularly examined. Results of quality control of records in COBIB taking place since 2005 indicate that the number of records containing catalogue failures is much higher than the number of perfect records. Three similar researches conducted by the Department of Library and Information Science and Book Studies at the Faculty of Arts in 2010 and 2011 are presented. Research on the use of uniform title in COBIB and CROLIST is also discussed. Keywords cataloguing, cataloguing rules, bibliographic records, COBIB, COMARC UVOD Knjižnični katalog je urejen in sistematičen popis knjižničnega gradiva v eni ali v več knjižnicah. Izdelan mora biti v skladu s katalogizacijskim pravilnikom, ki obsega navodila za značnice in bibliografski opis. Kakovostni bibliografski zapisi in normativni zapisi predstavljajo popolne in natančne popise, s pomočjo katerih lahko identificiramo in poiščemo želeno gradivo. Katalogizatorji so odgovorni za ustrezno kakovost bibliografskih in normativnih zapisov in to kakovost je treba redno spremljati. Kakovost katalogizacije je že dolgo prisoten problem, ki ga opredeljujejo na različne načine. Osborn je ostro kritiziral preveliko število katalogizacijskih pravil, zaradi katerih so nastajali zaostanki pri katalogizaciji v Kongresni knjižnici [1], ni pa govoril neposredno o kakovosti, temveč o perfekcionizmu, h kateremu so nagnjeni katalogizatorji. Barbara Tillett iz Kongresne knjižnice je opredelila kakovost katalogizacije kot natančno bibliografsko informacijo, ki ustreza potrebam uporabnikov ter omogoča hiter dostop do gradiva. [2] Ker so potrebe uporabnikov subjektivne, so se osredotočili na merljive objektivne kazalce: natančnost podatkov in upoštevanje katalogizacijskih pravil. Vsa odstopanja od strogih meril so jemali kot napake in že majhno število napak je preprečilo katalogizatorjevo poklicno napredovanje. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so v Kongresni knjižnici razlikovali med večjimi in doi:10.3359/oz1201011 1.03: KRATKI ZNANSTVENI PRISPEVEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5