OZ 2012/1

10 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 1 Tabela 5: Prvih deset področij glede na število bibliografskih enot Področje Delež (%) Ekonomija 5,38 % Matematika 5,20 % Jezikoslovje 3,79 % Geografija 3,41 % Vzgoja in izobraževanje 3,37 % Etnologija 3,02 % Literarne vede 2,95 % Arheologija 2,87 % Pravo 2,55 % Rastlinska produkcija in predelava 2,47 % Opombi 1 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp 2 CERIF – the Common European Research Information Format je evropski šifrant raziskovalne dejavnosti. Reference [1] Oracle® Data Mining Concepts 11g Release 1 (11.1) (2008). Dosegljivo na: http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/ datamine.111/b28129.pdf . [2] Robert Haberstro (2008). Oracle® Data Mining Tutorial. Dosegjivo na: http://www2.tech.purdue.edu/cit/Courses/CIT499d/ ODMr%2011g%20Tutorial%20for%20OTN.pdf [3] Oracle® Data Mining Administrator’s Guide 11g Release 1 (2008). Dosegljivo na: http://download.oracle.com/docs/cd/ B28359_01/datamine.111/b28130.pdf. [4] Oracle® Data Mining Application Developer’s Guide11g Release 1 (2008). Dosegljivo na: http://download.oracle.com/docs/cd/ B28359_01/datamine.111/b28131.pdf. [5] Milan Zorman, Vili Podgorelec, Mitja Lenič, Petra Povalej, Peter Kokol, Alojz Tapajner (2003). Inteligentni sistemi in profesionalni vsakdan. Maribor, Linea. [6] Boriana L. Milenova, Joseph S. Yarmus, Marcos M. Campos (2005). SVM in Oracle Database 10g: Removing the Barriers to Widespread Adoption of Support Vector Machines. Dosegljivo na: http://www.vldb2005.org/program/paper/wed/p1152-milenova.pdf . [7] Asa Ben-Hur, Jason Weston (2010). A User’s Guide to Support Vector Machines. Dosegljivo na: http://pyml.sourceforge.net/doc/ howto.pdf [8] Fatimah Wulandini, Anto Satriyo Nugroho (2009). Text Classification Using Support Vector Machine for Webmining Based Spatio Temporal Analysis of the Spread of Tropical Diseases. Dosegljivo na: http://asnugroho.net/papers/rict2009_ textclassification.pdf . [9] Tong Zhanng, Frank J Oles (2000). Text Categorization Based on Regularized Linear Classification Methods. Dosegljivo na: http:// www.stat.rutgers.edu/home/tzhang/papers/ir01_textcat.pdf. Spletne povezave • SICRIS: http://sicris.izum.si/about/cris.aspx?lang=slv. • ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/agencija/naloge.asp. • COBISS: http://www.cobiss.net/platforma_cobiss.htm. • Klasifikacija ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif- vpp.asp. • Klasifikacija CERIF: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif- cerif-cercs.asp. • Metoda podpornih vektorjev: http://en.wikipedia.org/wiki/ Support_vector_machines. • UDK: http://sl.wikipedia.org/wiki/Univerzalna_decimalna_ klasifikacija. Andrej Korošec: KLASIFIKACIJA KLJUČNIH BESED IZ BIBLIOGRAFSKIH ENOT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5