OZ 2009/4

210 ORGANIZACIJA ZNANJA 2009, LETN. 14, ZV. 4 Primerjalni indikatorji za evropski raziskovalni prostor in informacijski sistemi, ki ga podpirajo Za Bolgarijo so še posebej pomembni naslednji vidiki izgradnje in vzdrževanja podatkovnih baz: • raziskovalci v Bolgariji, • raziskovalni projekti in raziskovalni rezultati, • razmerje med študenti in predavatelji, • kulturna industrija in kulturna dediščina. Obstoje~e možnosti in potrebe po u~inkovitih oblikah sodelovanja za krepitev znanosti in znanja v regiji Balkana Lahko navedemo naslednje primere in potencialne možnosti sodelovanja 1. COBISS – brez dvoma zelo dobra in perspektivna iniciativa za sodelovanje pri izmenjavi informacij med knjižnicami v regiji. Vanj se Bolgarija vključuje preko Nacionalne knjižnice "Sv. Cirila in Metoda" ter še petih knjižnic. 2. Obstaja Združenje direktorjev nacionalnih knjižnic balkanskih držav, ki je bilo ustanovljeno leta 2002 v Bolgariji. 3. Združenje balkanskih knjižnic, ustanovljeno leta 2009 v Turčiji. V njegovem okviru je oblikovana sekcija akademskih knjižnic, ki je imela konferenco v oktobru 2009 v Univerzitetni knjižnici sofijske univerze "Sv. Klimenta Ohridskega". 4. Lahko bi ustanovili ustrezen magistrski program za knjižnično-informacijske znanosti s predavatelji iz različnih držav regije. Obstaja možnost, da bi bil začetek srečanja predavateljev recimo v novembru 2010 v Sofiji. 5. Osmisliti bi veljalo idejo za oblikovanje konzorcija za zakup znanstvenih podatkovnih baz za potrebe vseh držav v regiji. Predstavljene pobude in povezave lahko odigrajo zelo pomembno vlogo pri projektih v regiji. Prepoznati moramo vzajemne interese vseh partnerjev in razširiti povezave s vsemi kolegi, ki delujejo na informacijskem in knjižničnem področju. Na ta način bodo odstranjeni vsakršni predsodki, ki so plod zgodovine in procesa sobivanja v posameznih obdobjih našega splošnega sožitja. (Iz bolgarščine prevedel Franci Pivec.)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5