OZ 2009/3

56 ORGANIZACIJA ZNANJA 2009, LETN. 14, ZV. 3 (format MARC 21). Po prvem koraku konverzije v format COMARC/B so zato ti zapisi vsebovali podvojene tematske predmetne oznake v poljih 606: enkrat s kodo sistema LC – Library of Congress Subject Headings in enkrat brez nje. Vse predmetne oznake brez podpolja 2 smo programsko pre- nesli v polje 610 – Prosto oblikovane predmetne oznake in jih ponovili v podpoljih 610a, pri tem smo iz zapisov izločili vse podvojene predmetne oznake. Dodali smo jim tudi podpolje 610z – Jezik predmetne oznake. Prednost so imele predmetne oznake v polju 606 s kodo sistema LC (gl. primer 7). Primer 7 PO PRVEM KORAKU KONVERZIJE V COMARC/B 6061 [a] Computer Communication Networks [2]LC 6061 [a] Computer science [2]LC 6061 [a]Logic design [2]LC 6061 [a]Software engineering [2]LC 6061 [a] Computer Science 6061 [a] Computer Communication Networks 6061 [a]Logics and Meanings of Programs 6061 [a]Programming Languages, Compilers, Interpreters 6061 [a]Software Engineering 6061 [a]Special Purpose and Application-Based Systems PO DRUGEM KORAKU KONVERZIJE V COMARC/B 6061 [a]Computer Communication Networks [2]LC 6061 [a]Computer science [2]LC 6061 [a]Logic design [2]LC 6061 [a]Software engineering [2]LC 6100 [z] eng - angleški [a]Logics and Meanings of Programs [a]Programming Languages, Compi- lers, Interpreters [a]Special Purpose and Applica- tion-Based Systems Nekatere prosto oblikovane predmetne oznake so v biblio- grafskih zapisih v formatu MARC 21 pisane skupaj in ločene z znakom “/” (npr: Biophysics/Biomedical Physics, Pharma- cology/Toxicology); takšnih oblik nismo popravljali. 675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) 675c Vrstilec za iskanje Zapisi po prvem koraku konverzije niso imeli obveznega podpolja 675c. To pomanjkljivost smo skušali odpraviti s pomočjo bloka 6XX. V zapisih za e-knjige so bile tematske predmetne oznake in prosto oblikovane predmetne oznake v angleščini. Podpol- je 675c – Vrstilec za iskanje smo dodali na osnovi ujemanja predmetnih oznak in angleškega prevoda šifranta v tem pod- polju (primer 8 in 9). Programsko smo 7.992 zapisom dodali podpolje 675c, ne- katerim tudi po več podpolj 675c. Podpolje 675c se pojavi v 11.896 zapisih. Primer 8 #6061 $aOncology $2LC; #675 $c616-006 - Tumours. Neoplasms. Oncology Primer 9 #6061 $aMetaphysics $2LC; #675 $c11 - Metaphysics. Ontology 7XX Blok za podatke o odgovornosti Postopek konverzije polj 70X je podrobneje opisan v poglav- ju o podpoljih 200f in 200g. V bibliografskih zapisih za e- knjige je 21.677 polj 70X. V sistemu vzajemne katalogizacije v COBISS.SI je vzpostavljena normativna kontrola osebnih imen in je vnos enotne značnice za avtorje možen le preko normativne baze podatkov v podpolju 70X3 – Številka nor- mativnega zapisa [1]. Tega postopka programsko ni mogoče izvesti. Kjer podpolj 200f ali 200g ni bilo, polj 70X nismo popravlja- li in so ostala takšna, kot so bila po prvem koraku konverzije iz formata MARC 21. 700 Osebno ime – primarna odgovornost Pri vseh zapisih ima 2. indikator v polju 700 vrednost 1 – Vnaša se priimek in ime . 701 Osebno ime – alternativna odgovornost Pri vseh zapisih sta naslednja indikatorja: • v polju 701 indikator 1 z vrednostjo 1 – Izpiše se v biblio- grafijah in na listkih ,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5