OZ 2004/4

M 187 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 4 gizacijskih pravil, ki več kot tri desetletja upravičeno pred- stavljajo katalogizacijsko paradigmo na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Veljaven in mednarodno sprejet teoretični okvir v tem procesu predstavljajo pravila AACR2. Opombe 1 Instruction pour procéder à la confection du catalogue de chacune des bibliothèques sur lesquelles les Directoires ont dû ou doivent incessaminent apposer les scelles. Paris: Imprimerie nationale, 1791. 2 Po vzoru pravil Knjižnice Britanskega muzeja začnejo tudi druge knjižnice izdajati svoje katalogizacijske pravilnike. Omenimo samo najpomembnejše. Leta 1882 se pojavijo Bodleianska pravila v Oxfordu (Bodleian Library Cataloguing Rules), potem pravila avstrijske nacionalne (nekdanje dvorske) knjižnice na Dunaju (Vorschrift für die Verfassung des alphabetischen Nominal-Zettel- katlogs der Druckwerke der K. K. Hofbibliothek, 1901), Bavarske državne knjižnice (nekdanje dvorske) v Münchenu (okrog 1840), Nacionalne knjižnice v Parizu (Usages suivies dans la rédaction du catalogue générale des livres imprimés de la Bibliothèque nati- onale, 1923), Univerzitetne knjižnice v Cambridgeu (Rules for the Catalogues of Printed Books, Maps and Music 1927), Vatikanske knjižnice (Norme per il catalogo degli stampati, 1931) in Švicar- ske deželne knjižnice v Bernu (Entwurf einer neuen Katalogisie- rungsinstruktion für die Schweizerische Landesbibliothek, 1956). 3 Panizzi, Anthony. The 91 rules for compilation of the catalogue of the British Museum. London, 1841. 4 Pravila za katalogizaciju. Beograd: Društvo bibliotekarjev NRS, 1957 (v orig. v cirilici, op. prev.). 5 Pravila za katalogizacijo v znanstvenih knjižnicah. 1, Abecedni imenski katalog. Ljubljana, 1947. 6 Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednica i redalica. Zagreb: HBD, 1970. 7 Po členih Pravilnika in priročnika je “delo” tretirano kot abstraktni pojem, ki označuje književno, jezikovno ali umetniško vsebino, ki se lahko pojavlja v različnih oblikah (izdaje prevoda), na konven- cionalnih in nekonvencionalnih nosilcih. Katalogizacijska teorija razlikuje izraz “enota knjižničnega gradiva” od izraza “delo”. Po navedeni definiciji abecednega kataloga se jasno opazi princip iden- tifikacije enote knjižničnega gradiva in dela, ki ga vključuje, kar daje katalogu poleg predstavitvene tudi bibliografsko dimenzijo. 8 Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2, Kataložni opis. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983. 9 Elektronski katalogi delujejo kot asindetske strukture, ker povezave med zapisi niso očitne na prvi pogled. No, katalogi tega tipa imajo razvite in zelo sestavljene mehanizme povezovanja bibliografskih datotek in datotek preglednih kataložnih enot ( au- thority files ) s pomočjo “nevidnih kazalk” ( invisible references ). To pomeni uporabo dosledne normativne kontrole, ki vpliva na koherentnost, preglednost, informativnost lokalnih in koopera- tivnih bibliografskih baz podatkov. Reference [1] Anglo-American Cataloguing Rules, prepared under the direction of the Joint Steering Committee for Revision of AACR a com- mittee of the American Library Association ... [et al.]. 2nd ed., revision. Ottawa: Canadian Library Association; London: Charte- red Institute of Library and Information Professionals; Chicago: American Library Association, 2002. [2] Kratki AACR2: revizija iz leta 1998, pripravil Michael Gorman [iz angleškega v slovenski jezik prevedla Darja Bokša-Faraguna]. Maribor: IZUM, 2000. [3] Statement of International Cataloging Principles. Draft approved by the IFLAMeeting of experts on an international cataloguong code. 1st ed. Berlin, 2003. Pridobljeno s svetovnega spleta: http:// www.ddb.de/news/pdf/statement_draft. pdf. [4] Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednica i redalica. 2. izmijenjeno izd. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1986. [5] Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2, Kataložni opis. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983. [6] Statement of Principles adopted at the international Conference on Cataloguing Principles. Paris, October, 1961. London: IFLA Committee on Cataloguing, 1971. [7] Structure of Corporate Name Headings. Final Report, 2002. Com- piled and introduced by Ton Heijligers. IFLA UBCIM, 2001. Pri- dobljeno s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/VII/s13/scatn. final2000.htm. [8] Popović-Bošković, Gordana, Fortuna, Biserka. Novi mednarodni katalogizacijski pravilnik : korporativna značnica med idejo o enotni in univerzalno kontrolirani obliki. V: Organizacija znanja, letn. 9 (2004), zv. 2, 47–53. [9] Ercegovac, Zorana. Toward a global access to bibliographic information: converging patterns, new paradigms. Pridobljeno s svetovnega spleta: http://www.cs.ucla.edu/Leap/zer/maribor.htm. [10] Brophz, Peter. Enabling technologies. V: The Library in the twen- ty-first century : new services for the information age. London: Library Association Publishing, 2002. [11] Јанчић, Светлана. Развој теоријске мисли у области каталогизације. Библиотекар, год. 46 1996, бр. 1–2, 17–27. [12] Jанчић, Светлана. Национална каталошка правила. Гласник Народне библиотеке Србије, 1, 2003, стр. 9–24. Iz srbščine prevedla Renata Zadravec Pešec. Svetlana Jančić: NACIONALNA KATALOGIZACIJSKA PRAVILA IN AACR2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5