OZ 2004/4

188 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 4 NAMEN AACR AACR predstavlja: • priročnik za katalogizacijo knjižničnega gradiva, če se je posamezna knjižničarska skupnost opre- delila za uporabo AACR, • gradivo za študij katalogizacije nacionalnega pomena, ki samo zase opravičuje delo in stroške pre- voda v slovenski jezik. nih krajev), aeronavtične, navigacijske in nebesne karte, atlasi, globusi, blok diagrami, prerezi, posnetki iz zraka za kartografske namene, pogledi iz ptičje perspektive (zemljevidni pogledi)). • Rokopisi (vključno z rokopisnimi zbirkami (tudi tipkopisi in računalniški izpisi) vseh vrst, vključno z rokopisnimi knjigami, disertacijami, pismi, nagovori itd., pravnimi listinami (vključno s tiskanimi formu- larji, ki so izpolnjeni v rokopisu) in zbirkami takih rokopisov). • Glasbeni tiski (klavirski izvlečki, klavirske [violinske itd.] parte za dirigenta, parte, particelle, partiture, po- enostavljene partiture, zborovske partiture s spremlja- vo ali brez nje, žepne partiture). • Zvočni posnetki na vseh medijih (tj. ploščah, trako- vih (magnetofonski koluti, kartuše, kasete), zvitkih za mehanični klavir in drugih zvitkih) in zvočni posnetki na filmu (razen tistih, ki so namenjeni spremljanju vizualnih slik). • Filmi in videoposnetki vseh vrst (vključno s kom- pletnimi filmi in programi, kompilacijami, napo- vedniki, televizijskimi poročili in filmskimi žurnali, arhivskimi posnetki in nemontiranim gradivom). • Slikovno gradivo vseh vrst (bodisi neprosojno (npr. dvodimenzionalne izvirne likovne umetnine in umetniške reprodukcije, grafični prikazi, fotografije, tehnične risbe) bodisi namenjenega projiciranju ali gledanju s prostim očesom (npr. diafilmi, rentgenski posnetki, diapozitivi) in zbirke takega slikovnega gradiva). • Elektronski viri , ki so sestavljeni iz podatkov (in- formacije, ki predstavljajo številke, besedilo, grafiko, slike, zemljevide, premične slike, glasbo, zvok itd.), programov (navodila itd., ki obdelujejo podatke za uporabo) ali kombinacij podatkov in programov. OB SLOVENSKEM PREVODU REVIZIJE DRUGE IZDAJE AACR IZ LETA 2002 Tvrtko M. Šercar Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: tvrtko.sercar @ izum.si VSEBINA AACR Poklicno knjižničarstvo je normativna stroka, ki predpisu- je pravila za upravljanje procesov v knjižnici, predvsem za katalogizacijo. AACR vsebujejo splošna in posebna navodila za oblikovanje standardnega bibliografskega (in analitičnega) opisa vseh vrst gradiva, ki ga zbirajo in hranijo knjižnice; splošna navodila, ki veljajo za vse vrste knjižničnega gradiva, in sicer za izbiro dostopnih elemen- tov (značnic), pod katerimi se bibliografski opis uvršča v katalog; navodila za oblikovanje teh značnic in enotnih naslovov za kreiranje kataložnih vpisov, z izjemo vpisov pod stvarnim naslovom, ki jih lahko začnemo s prvimi besedami bibliografskega opisa; navodila za oblikovanje napotil (glej, glej tudi, pojasnjevalna napotila) z različnih elementov za razvrščanje, za katere lahko domnevamo, da bodo po njih uporabniki verjetno iskali imena oseb, zemljepisna imena in imena korporacij, enotne in zbirne naslove. Pravila sledijo vrstnemu redu katalogizatorjevih opravil v knjižnicah in bibliografskih agencijah. AACR vsebujejo tudi dodatke, v katere so vključeni elementi, ki se lahko uporabijo kjer koli v opisih (velike začetnice, kratice in okrajšave, številke in začetni členi), ki se mora- jo dosledno uporabljati. Kot rečeno zajemajo AACR opis in zagotavljanje dostop- nih točk za vso knjižnično gradivo, ki ga običajno knjiž- nice zbirajo. Predstavljajo tudi osnovo za katalogizacijo vseh vrst neobičajno zbranega gradiva in celo gradiva, ki ga še ne poznamo. V pravila je vključenih 11 vrst gradi- va: • Knjige, brošure in enolistni tisk. • Kartografsko gradivo (dvo- in tridimenzionalni zemljevidi in načrti (vključno z zemljevidi imaginar-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5