OZ 2003/2

104 ORGANIZACIJA ZNANJA 2003, LETN. 8, ZV. 2 (Bruce R. Schatz)  THE INTERSPACE: CONCEPT NAVIGATION ACROSS DISTRIBUTED COMMUNITIES Bruce R. Schatz je v svojem članku Interspace: Navig- acijski koncept po distribuiranih skupnostih (Computer, 2002, January, 54–62)  ponazoril razvoj globalne infor- macijske infrastrukture v valovih (slika 1). • Prvi val 1965–1985 ARPANET; začeli so ga razvijati pri Ministrstvu za obrambo ZDA (US Defense Department); podpiral je dostop in paketni prenos podatkov med računalniki, potem pa e-pošto in izmenjavo datotek. • Drugi val 1985–2000 INTERNET; prehod s paketov na objekte; koncept brskanja po dokumentih se je začel z razvojem prototipa sistema telesophy v obdobju 1984–1989 za uporabo med seboj povezanih objektov za transparentno navigacijo čez globalno informacijsko omrežje; v letu 1984 se je začel razvoj prototipa svetovnega spleta pri Evropski organizaciji za jedrske raziskave (European Organization for Nuclear Research); v letu 1994 je Schatz s sodelavci razvil  prvi grafični brskalnik za svetovni splet Mosaic po paradigmi telesophy pri NCSA (National Center for Supercomputing Applications) Univerze v Illionoisu; istočasno je bil razvit svetovni splet pri CERN-u; Mosaic in svetovni splet sta prinesla informacijske prostore; internet je omogočil prenos objektov med repozitoriji znanja. • Tretji val 2000– INTERSPACE; razvijati ga je začel Schatz pred petimi leti; predstavlja prehod na radikalno novo paradigmo omrežnega iskanja informacij; inter space bo med seboj povezal vse prostore znanja na globalnem omrežju; z navigacijo pojmov pa bo omogočil preklope čez najrazličnejše repozitorije posameznih skupnosti na določenem specializiranem predmetnem področju; v ob- dobju 1997–2000 je Schatz s sodelavci razvil prototip interspacea s podporo programa DARPA Infor- mation Management; implementacija interspacea predpostavlja eksponentno rast informacij na globalnem omrežju in nagli razvoj zmogljivosti osebnih računalnikov, da delujejo kot superračunalniki ( supercomputing ); Schatz napoveduje, da bo interspace čez pet let vključen v globalno informacijsko infrastrukturo, čez deset let pa bo navigacija po pojmih navadna storitev na globalnem omrežju. RAVNI INTERSPACEA: • Raven med seboj nepovezanih repozitorijev posa- meznih skupnosti na določenem specializiranem predmetnem področju (npr. področje colorectal Neoplasms , Heredity Nonpolyposis (predmetno področje – vir) ali Genes , Regulator (ciljno predmetno področje)). • Raven objektov, to je dokumentov v obliki polnih besedil znotraj repozitorija posamezne skupnosti. • Raven pojmovnih prostorov znotraj specializiranega predmetnega področja, npr. tezaver za dano področje. Problem, ki ga je treba rešiti pri lociranju relevantnega dokumenta v obliki polnega besedila je, kako premostiti mejo med različnimi repozitoriji posameznih skupnosti na določenem specializiranem predmetnem področju. Za iskanje dokumenta na internetu so bili razviti različni brskalniki (npr. Mosaic in WWW). Za iskanje po in- terspaceu pa je potrebna nova tehnologija. Za omrežno iskanje čez vire, katerih število narašča eksponentno, je Schatz s sodelavci v obdobju 1997–2000 v CANIS-ovem laboratoriju razvil  prototip interspacea, pred tem pa so v okviru projekta Illinois Digital Library (1994–1998) v NCSA razvili algoritme za avtomatsko semantično in- deksiranje. Interspace bo radikalno spremenil naš način interakcije z

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5