OZ 2003/2

M 105 ORGANIZACIJA ZNANJA 2003, LETN. 8, ZV. 2 Slika 1. Net-evolucija 1 znanjem. Pogoj za funkcioniranje interspacea je, da vsaka skupnost na določenem specializiranem predmetnem področju identificira pojme znotraj svojega repozitorija, da te pojme indeksira na generični ravni in na način, ki je pri- meren za mapiranje generičnih pojmov v repozitorijih drugih skupnosti. Gre za razvoj ontologij, ki na urejen način določajo pomembne pojme v danem področju. On- tologije slonijo na različnih jezikih, katerih razvoj je sedaj odvisen od zanesljivosti njihovih razvijalcev, ta pa je problematična, saj ljudje nismo nezmotljivi. Ročno delo je tudi zelo drago. Ti dejstvi sta pospešili razvoj tehnik avtomatskega indeksiranja, kadar je to možno. PROTOTIP INTERSPACEA Kot rečeno, je izhodišče interspacea struktura po poj- movnih prostorih ( concept spaces ). Prototip interspacea za iskanje sestoji iz:  • servisov za indeksiranje s protokoli, ki podpirajo av- tomatsko semantično indeksiranje zbirk dokumentov posamezne skupnosti na določenem specializiranem predmetnem področju; • okolja za analizo, ki uporablja semantične indekse skupnih naborov pojmov za navigacijo znotraj posa- mezne zbirke in čez različne zbirke na ravni teh skupnih naborov pojmov. Avtomatsko generirani semantični indeksi so ekvivalentni standardnim indeksom v fizičnih knjižnicah. Semantični indeksi predstavljajo abstraktne prostore za generične pojme in kategorije, ki so skupni za konkretne zbirke enot in objektov, so pa od njih neodvisni, saj gre za generične pojme in kategorije. Pojmovni prostor vsebuje besede, ki se pojavljajo sku- paj znotraj dokumentov ali teksture. Besede in teksture so enote, dokumenti in slike pa objekti. Z navigacijo po določenem pojmovnem prostoru lahko najdemo sorodne izraze, ki so potrebni za zahtevnejšo iskalno strategijo za iskanje z drugo iskalno besedo, ki se javlja skupaj z začetno besedo v različnih kontekstih, s katero nismo uspeli najti želenega dokumenta. Pri tem interaktivnem iskanju uporabljamo tudi ročno razvite semantične teza- vre (npr. MeSH ali Inspec). Mapiranje kategorij ( category map ) zajema objekte, ki se

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5