DEF       Definicija
NI       Neizbrani izraz
OI       Ožji izraz
PO       Pomenski obseg
SI       Sorodni izraz
SP       Splošno pojasnilo
ŠI       Širši izraz

SGC - Splošni geslovnik COBISS

V