SICRIS

SICIRS

Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji

Vrednotenje raziskovalne uspešnosti, izvolitve v nazive, citiranost ...

BIBLIOGRAFIJE

Bibliografije

Osebne bibliografije

Za avtorje, ki imajo bibliografske enote obdelane v sistemu COBISS

Bibliografije serijskih publikacij

Za serijske publikacije, ki imajo članke obdelane v sistemu COBISS

Faktorji vpliva revij: JCR | SNIP

20

najnovejših doktorskih disertacij

  Objave v najuglednejših publikacijah

  Akademska digitalna zbirka Slovenije – ADZ

  Akademska digitalna zbirka Slovenije – ADZ

  Enotno iskanje elektronskih in tiskanih virov, vključno z vsebinami digitalnih repozitorijev, ki jih hranijo in naročajo slovenske knjižnice.
  Tuje baze podatkov

  Tuje baze podatkov

  Iskanje člankov, revij, disertacij, podatkov o citiranosti, faktorjev vpliva …
  Knjižnično nadomestilo

  Knjižnično nadomestilo

  Javna agencija za knjigo Republike Slovenije poziva avtorje, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2023, da preverijo statistiko izposoj svojih del. Rok za morebitne pripombe je 11. marec 2024.

  Avtorji, ki bodo uveljavljali pravico do knjižničnega nadomestila, do 11. marca 2024 lahko vlogo izpolnijo v elektronski obliki na spletni strani www.jakrs.si, jo natisnejo in podpisano pošljejo s priporočeno pošto, lahko pa jo oddajo v elektronski obliki z digitalnim podpisom na naslovu gp.jakrs@jakrs.si.