COBISS Lib logo
Programska podpora za postopke nabave monografskih in serijskih publikacij ter elektronskih virov, obdelavo podatkov o zalogi, izvajanje postopkov v izposoji in medknjižnični izposoji, pripravo različnih izpisov, statistik …
COBISS Cat - prijava
Nova generacija programske opreme za katalogizacijo.
Priporočena oprema

Priporočena oprema

Strojna in programska oprema, internet, tiskalniki, čitalniki črtne kode, ročni terminali in podpisne tablice, čitalniki RFID, nameščanje programske opreme ...
Vključevanje knjižnic

Vključevanje knjižnic

  • Prednosti vključitve v sistem COBISS
  • Postopek vključevanja
  • Članarina
  • Strojna in programska oprema
Dnevi COBISS 2023

Dnevi COBISS 2023

28. 11. 2023, IZUM, Maribor
Brezžični internet Libroam

Libroam

Brezžični internet v knjižnicah

COBISS Lib - testna okolja

COBISS Lib - prava okolja