OZ 2016/2

122 ORGANIZACIJA ZNANJA 2016, LETN. 21, ZV. 2 Prenova portala ni potekala samo na tehnološkem področju, ampak tudi na vsebinskem. K izvedbi projekta so bili zato povabljeni tudi strokovnjaki z različnih področij (uporabniške izkušnje, oblikovanje, pisanje za splet itd.). S tehnološkega vidika je bila prenova usmerjena predvsem k vzpostavitvi odprtokodnega sistema za upravljanje vsebin, ki je tesno povezan s sistemom za elektronsko oddajo vlog, ter k vključitvi zmogljivega iskalnika in uporabi horizontalnih gradnikov, razvitih v okviru drugih projektov. Poleg tega je bilo prenovljenih nekaj zalednih sistemov, ki podpirajo delovanje nekaterih funkcionalnosti portala. Za potrebe pridobivanja podatkov, oddaje elektronskih vlog in vpogleda v lastne osebne podatke so bili v največji možni meri vzpostavljeni spletni servisi. Vsebinska prenova portala je za projektno skupino predstavljala zelo velik zalogaj. Projektna skupina je sodelovala s področnimi uredniki, ki jih je imenovala Vlada RS (2013), ter z nekaterimi vsebinskimi uredniki pristojnih organov. Kot je bilo omenjeno že na začetku tega prispevka, so nekatere ankete in analize pokazale, da je bila vsebina na obstoječem portalu za uporabnike preveč kompleksna. V okviru projekta je bilo organiziranih nekaj delavnic na temo priprave besedil za splet, izdelana so bila tudi navodila, kako pripraviti vsebine za objavo na spletu. Na podlagi tega so področni in vsebinski uredniki pristojnih organov pripravili vsebine, ki so se potem skozi postopek usklajevanja z zunanjimi strokovnjaki oblikovale do te mere, da so bile primerne za objavo na portalu. Vsebine so bistveno bolj razumljive, kot so bile, vendar jih je še mogoče izboljšati. Ker so vezane na nemalokrat zelo kompleksno področno zakonodajo, jih je včasih zelo težko napisati na poljuden in razumljiv način, ki še vedno zagotavlja pravno formalno pravilnost. Portal deluje že nekaj mesecev in rezultati uporabe vzbujajo optimizem, da so zastavljeni cilji doseženi. Odzivi uporabnikov so večinoma pozitivni, seveda pa imajo nekateri z uporabo težave ali pa jim portal preprosto ni všeč. Nekatere predloge uporabnikov so že upoštevali, nekateri pa zahtevajo večji poseg in bodo realizirani kasneje. Ker je portal v ozadju povezan z več kot 30 zalednimi informacijskimi sistemi, marsikatera težava katerega koli od teh sistemov lahko vpliva na delovanje portala. Uporabniki to zaznajo kot moteno delovanje portala, kar na portal neupravičeno meče slabo luč. Vendar se uredniki portala zavedajo, da uporabniki upravičeno pričakujejo brezhibno delujoč portal in da jih ne zanima, kaj je v ozadju. Zato trenutno največ pozornosti posvečajo stabilizaciji zaledja in urejanju tistih funkcionalnosti, ki bodo zagotovile, da bo portal še bolj neodvisen od problemov povezanih zalednih sistemov. Podatkovna inteligenca na podatkih Supervizor KPK in ostalih javnih virov Grega Stritar in Matic Smolkovič iz družbe Neolab, d. o. o., sta se predstavila s prispevkom "Podatkovna inteligenca na podatkih Supervizor KPK in ostalih javnih virov". Supervizor Komisije za preprečevanje korupcije je spletna aplikacija, ki omogoča vpogled v porabo sredstev Republike Slovenije in pripadajočih javnih institucij. Na spletni strani http://supervizor.kpk-rs.si/ je tako mogoče videti vse transakcije posameznega poslovnega subjekta (plačnika ali prejemnika) od leta 2003 do danes. Težava aplikacije Supervizor je v tem, da ne omogoča agregatnih pregledov, in to tudi zaradi količine transakcij, ki jih je več kot 50 milijonov. Tako so v podjetju Neolab na osnovi surovih podatkov, ki so na voljo v okviru projekta Supervizor, in podatkov drugih javno dostopnih virov pripravili analitično okolje OLAP, ki omogoča veliko širše in bolj nazorno pregledovanje podatkov o javni porabi kot Supervizor. Podatki namreč postanejo veliko bolj zanimivi, če se jih obogati z drugimi dosegljivimi zbirkami, kot so zbirke Ministrstva za finance, Ajpesa, Sursa, Pošte Slovenije, Banke Slovenije, Wikipedije itd. Trenutno imajo pripravljen prototip analitičnega okolja, za katerega upajo, da ga bodo lahko v kratkem ponudili v uporabo raziskovalnim novinarjem in širši javnosti, s čimer želijo pripomoči k večji transparentnosti poslovanja naše države. Reference Quadrofoil, 2016. [online] Dostopno na: https://quadrofoil.com/ [7. 11. 2016]. Boštjan Krajnc in Stanislav Pavlič POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5