OZ 2016/2

121 ORGANIZACIJA ZNANJA 2016, LETN. 21, ZV. 2 že vrsto let uporabljajo pri vročanju e-pošiljk v Republiki Sloveniji. Osnovne funkcionalnosti informacijskega sistema so: • centralna evidenca (zajema podatke o informacijskih sistemih pošiljateljev in prejemnikov, ki so vključeni v sistem e-vročanja), • sprejem in oddaja (preverjanje, ali je informacijski sistem prejemnika konfiguriran v centralni evidenci), • prejem e-pošiljke v sistem e-vročanja (pošiljateljev informacijski sistem e-vročanja pošlje e-pošiljko), • podpis vročilnice (če informacijski sistem prejemnika ne podpira podpisa vročilnice, za podpis poskrbi sistem e-vročanja), • posredovanje e-pošiljke preko sistema e-vročanja v informacijski sistem prejemnika (sistem e-vročanja posreduje e-pošiljko informacijskemu sistemu prejemnika), • dostava vročilnice informacijskemu sistemu prejemnika (informacijski sistem prejemnika pošlje v sistem e-vročanja vročilnico, nato pa jo sistem e-vročanja posreduje informacijskemu sistemu pošiljatelja), • nadzorni modul (v nadzornem modulu je mogoče spremljati nadzor delovanja ter vnašati in popravljati podatke o povezanih informacijskih sistemih). Kaj nam prina[a prenovljeni državni portal eUprava Tatjana Mizori Zupan z Ministrstva za javno upravo je predstavila prenovljeni državni portal eUprava. Država je pred skoraj 15 leti objavila državni portal za državljane, kjer so bile najprej na voljo le informacije, od leta 2006 pa tudi storitve. Vendar je hiter razvoj tehnologije in drugih znanosti s področja spletnega poslovanja delovanje državnega portala v zadnjih letih močno prehitel. Zato je bila nujna korenita prenova. Začela se je v oktobru 2013, zaključila pa v novembru 2015. Pri prenovi so upoštevali dolgoletne izkušnje končnih uporabnikov in upravljavcev zalednih sistemov, s katerimi je portal povezan. Vospredje prenove je bil postavljen uporabnik, pomembne so bile njegove potrebe in želje glede tega, kako poslovati z državo. Cilj prenove je torej bil narediti portal, ki bo na pogled privlačen, preprost za uporabo, pa vendar verodostojen in koristen. Portal, kamor se bodo uporabniki radi vračali. Prva verzija portala za državljane je bila na spletu objavljena leta 2001. Portal je bil namenjen tako državljanom kot tudi poslovnim subjektom in javnim uslužbencem. Objavljene so bile v glavnem splošne informacije o storitvah, so se pa počasi dodale tudi prve elektronske vloge, ki so zahtevale uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila (vloge za pridobitev izpiskov iz matičnega registra, ki jih je bilo možno oddati le v nekaterih upravnih enotah), pa vendar je bil to dober začetek za elektronsko poslovanje države z državljani. Večjo prenovo je portal doživel leta 2006, ko so bile informacije organizirane v življenjske dogodke. Dodani so bili obrazci vlog, število elektronskih vlog se je precej povečalo. Storitve znotraj življenjskih dogodkov so bile enotno napisane, kar je državljanom delno olajšalo iskanje in uporabo storitev. Če uporabniki kljub temu za svoj primer niso našli pravih informacij, so lahko oddali tudi konkretno vprašanje, na katero jim je odgovoril pristojni organ. Sodobnost in aktualnost portala so potrdile tudi raziskave Evropske komisije (2006, 2007). Elektronsko poslovanje z državo se je večalo tudi zaradi tega portala, vendar ne v taki meri, kot je bilo pričakovano in zaželeno. Naslednji podatki, ki so jih pridobili na osnovi internih statistik in analiz portala, so bistveno pomagali pri načrtovanju aktualne prenove: • Na portalu je bilo z digitalnimi potrdili registriranih več kot 100.000 uporabnikov in več kot 58.000 oseb z uporabniškim imenom in geslom. Registrirani uporabniki so si lahko nastavili opomnike za dokumente in druge dogodke. • Na portalu je bilo objavljenih več kot 350 storitev, ki so bile organizirane v življenjske dogodke. • Na portalu je bilo objavljenih več kot 850 vlog in obrazcev v slovenskem, madžarskem in italijanskem jeziku; nekateri od njih so bili objavljeni kot priponke in so jih državljani lahko shranili na svoj računalnik, izpolnili in po različnih kanalih posredovali pristojnemu organu v reševanje. • Približno 100 vlog je bilo takšnih, ki so jih državljani najpogosteje uporabljali. • Na leto je bilo na portalu oddanih povprečno 20.000 elektronskih vlog, kar je na prvi pogled veliko, v primerjavi z vsemi vlogami, ki jih državljani letno oddajo upravnim organom (npr. upravnim enotam in centrom za socialno delo), pa je ta številka občutno prenizka. • Na portalu so uporabniki zastavili povprečno 8.000 vprašanj na leto, kar je veliko, saj pomeni, da uporabniki teh storitev niso našli ali jih niso razumeli. Osnovni namen in glavni cilj prenove portala eUprava je bil (in še vedno je), da to zares postane portal za vse državljane, tako tiste, vešče uporabe interneta, kot tiste, ki tega niso vešči, za delovno aktivne državljane, za starejše, ki se z elektronskim poslovanjem srečujejo v poznejših letih, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, ljudi z drugimi omejitvami ter ne nazadnje za mlade, ki prisegajo na mobilnost. POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5