OZ 2015/1

56 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 • prehod z enostavnega prikaza obstoječih podatkov na prikaz, ki izkorišča vse prednosti principa povezanih podatkov z uporabo besednjakov BIBFRAME in schema.org . Entification: The Route to ‘Useful’ Library Data Richard Wallis (OCLC, Združeno kraljestvo) je predstavil nekatere prednosti kreiranja knjižničnih podatkov kot opisov entitet resničnega sveta v modelu WorldCat Enti- ties ter težave, ki se pri tem pojavljajo. Pri povezovanju podatkov gre za prepoznavanje "stvari", opisovanje le-teh in njihovih zvez v mreži drugih "stvari" ali entitet. Britan- ska knjižnica (z verzijo britanske nacionalne bibliografije, ki temelji na povezanih podatkih) je bila pionir pri obli- kovanju entitet resničnega sveta kot osnove za njihov po- datkovni model. Podobna raziskava znotraj OCLC-ja, ki je vodila k izdaji entitet kot povezanih odprtih podatkov WorldCat.org , je pokazala prednosti tovrstnega pristopa. Raziskava dokazuje tudi, da je za splet entitet resničnega sveta treba storiti mnogo več kot samo konvertirati za- pis za zapisom. Pri tem igrajo pomembno vlogo procesi podatkovnega rudarjenja, odprte normativne podatkovne baze (kot so VIAF , FAST , LCSH) ter uporaba prilagodlji- vih in širše sprejetih besednjakov. Nevenka Zupančič, Gordana Budimir POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5