OZ 2015/1

26 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 Diskusija Največ zapisov smo v letu 2014 (všteti vsi dnevi tedna, razen praznični) kreirali v začetku delovnega tedna, na prvem mestu je torek, sledi ponedeljek. Gledano po po- sameznih mesecih sta vodilna dneva po številu kreiranih zapisov ponedeljek (marec, april, september in novem- ber) in četrtek (februar, maj, avgust in oktober). Pri pregledu celoletnega prirasta po mesecih (padajoče glede na število prirasta) si sledijo januar, oktober, de- cember, november, marec, september, maj, julij, april, februar, junij in avgust. Avgust je mesec letnih dopustov, zato je razumljivo, da je takrat na letni ravni kreiranih najmanj bibliografskih zapisov, a se prirast kljub temu konec meseca dviguje, kar kaže, da se konec meseca ka- talogizatorji že vrnejo na delovna mesta. V letu 2014 ni bilo dneva, ko v COBIB.SI ne bi beležili prirasta gradiva oz. novo kreiranega bibliografskega zapisa. Podatke smo zbrali tekom leta 2014, zato so izpostavljeni datumi, ko so bili prikazani podatki zbrani. Absolutne šte- vilke se lahko razlikujejo od današnjega števila kreiranih zapisov po posameznem dnevu in/ali mesecu. COBIB.SI je "živa" bibliografska baza in število kreiranih zapisov se spreminja (npr. brisani podvojeni zapisi, iz prikaza smo prav tako izpustili bibliografske zapise, ki so bili vključeni v COBIB.SI zaradi ažuriranja baze ELINKS.SI , in zapise iz lokalnih baz podatkov, ki se shranjujejo na vzajemni nivo). Zaklju^ek Bibliografska baza COBIB.SI ima v slovenskem naci- onalnem pomenu pomembno vlogo pri zagotavljanju razvoja in podpore vedno učeči se družbi in človeku. Gre za integriran način vodenja knjižničnih katalogov in bibli- ografij raziskovalcev, ki ima že 30-letno tradicijo. Bogas- tvo znanja, ki nastaja s popisom in dostopnostjo gradiva v sistemu COBISS, bo imelo največjo dodano vrednost, če bodo bibliografski in normativni podatki kakovostni, kar moramo zagotavljati vsi sodelujoči v sistemu COBISS. Reference Bibliografske baze podatkov in podatki o zalogi , 2015. [spletni doku- ment] Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/doku- menti/STAT_PRIRAST_SI_2014_1.pdf [5. 2. 2015]. Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo , 2015. [spletna stran] Dosto- pno na: http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault. aspx?tabid=36&type=licence [19. 1. 2015]. Normativna baza podatkov CONOR.SI , 2015. [spletni dokument] Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/dokumenti/ STAT_PRIRAST_CONOR_SI_2014.pdf [5. 2. 2015]. Obvestila in novosti: arhiv , 2014. [spletni dokument] Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/arhiv.asp#2014 [5. 2. 2015]. Platforma COBISS: organizacijski model sistema COBISS , 2014. [splet- na stran] Dostopno na: http://www.cobiss.net/platforma_cobiss. htm#a2 [ 19. 1. 2015]. Platforma COBISS: vzajemna katalogizacija , 2014. [spletna stran] Dostopno na: http://www.cobiss.net/platforma_cobiss.htm#a4 [19. 1. 2015]. Prehod na COBISS3/Katalogizacijo , 2012. [spletni dokument] Dosto- pno na: http://home.izum.si/IZUM/program_izobrazevanja/CO- BISS3_Katalogizacija/PrehodNaCOBISS3KatalogizacijoV10.pdf [5. 2. 2015]. Seljak, M., 2004. Usposabljanje knjižničarjev za delo v sistemu CO- BISS. Organizacija znanja , 9(3), pp. 121–129. Dostopno tudi na: http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_3/html/clanek_07.html [2. 2. 2015]. Ema Dornik: COBIB.SI : PRIRAST BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV V LETU 2014

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5