OZ 2014/1

42 ORGANIZACIJA ZNANJA 2014, LETN. 19, ZV. 1 Delavnica 3D tisk za vse Predstavniki IZUM-a smo se udeležiti tudi delavnice 3D tisk za vse , kjer sta nam Engelbert Zupanc in Lovro Gorše iz podjetja iTehLab, d. o. o., predstavila svet 3D-tiska (2013a). 3D-tisk je proces izdelave tridimenzionalnih trdih objektov, ki nastanejo iz digitalnih modelov. Upora- blja se v avtomobilski industriji, mobilni telefoniji, modi, umetnosti. V Sloveniji uporablja 3D-tiskalnik tudi podje- tje Pipistrel, in sicer za tiskanje prototipov. Proces 3D-tiskanja je dokaj enostaven. Sestavljen je iz naslednjih treh faz: modeliranje, razrez in 3D-tisk. Za modeliranje je razen profesionalne programske opreme, ki jo je seveda treba kupiti, na voljo tudi kopica brez- plačnih programov (Google SketchUp, OpenSCAD, FreeCAD …), prav tako tudi za razrez (Slic3r, Cura, KIS- Slicer). Pri razrezu 3D-tiskalniku sporočimo, na kakšen način naj natisne model. Zadnja faza je tiskanje, ki je izjemno čisto in varno, saj poteka pri razmeroma nizkih temperaturah in brez dodatnih kemikalij. Na delavnici je bil predstavljen tudi odprtokodni 3D-ti- skalnik 3D Inovator, ki je proizvod slovenskega razvoja in proizvodnje, velik interes pa smo udeleženci delavnice pokazali tudi za 3D-pisalo, s katerim lahko rišemo in ustvarjamo poljubne tridimenzionalne objekte. Slika 3: Tiskalnik 3D Inovator (Vir: iTechLab, 2014b) Slika 4: Izdelek, ustvarjen s 3D-pisalom (Vir: iTechLab, 2014c) Slika 5: Izdelki, ustvarjeni s 3D-pisalom (Vir: iTechLab, 2014c) Reference 3 GEN , 2014. [online] Dostopno na: http://www.3gen.si/ [24. 4. 2014]. Dnevi slovenske informatike, 2014. Dnevi slovenske informatike 2014: "Informatika – neizkoriščeni dejavnik razvoja" . [online] Dostopno na: http://dsi2014.si/ [24. 4. 2014]. iTehLab – informacijske tehnologije, 2013a. 3D tisk za vse . [online] Dostopno na: http://www.3d-tisk.si/ [24. 4. 2014]. iTehLab – informacijske tehnologije, 2013b. 3D tisk za vse: 3D inovator. [online] Dostopno na: http://www.3d-tisk.si/ S1200/3D+Inovator [24. 4. 2014]. iTehLab – informacijske tehnologije, 2013c. 3D tisk za vse: 3D pisalo. [online] Dostopno na: http://www.3d-tisk.si/S1300/3D-pisalo [24. 4. 2014]. Rajkovič, V., et al. ur., 2014. Informatika – neizkoriščeni dejavnik raz- voja: zbornik prispevkov, 21. konferenca Dnevi slovenske informa- tike – DSI, 14. – 16. april 2014, Portorož . [CD-ROM] Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. Slovensko društvo Informatika , 2014. [online] Dostopno na: http://www. drustvo-informatika.si/ [24. 4. 2014]. ZZI, 2014. Novica: ZZI prejel eNagrado DSI 2014 za projekt NAPA . [online] Dostopno na: http://www.zzi.si/wps/portal/Public/ home/novice/arhiv/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9C- P0os3gXL_MQYzcPIwP_0CBXAyPT4EDfIFMjQ-8gA30v_ aj0nPwkoEo_j_zcVP2C7EBFACA7u2U!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt 3QS9ZQnZ3LzZfREo3VDNGSDIwOEpEOTAyNVRBMDBVT DIwMDA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ web+content/site+public/home/podpora/prejeli+smo+enagrado+ds i+2014+za+projekt+napa [24. 4. 2014]. Alojz Urbajs, Bojana Lešnik, Boštjan Batič, Boštjan Krajnc, Davor Bračko, Tanja Turšek in Tatjana Žnidarec POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5