OZ 2013/1-4

26 ORGANIZACIJA ZNANJA 2013, LETN. 18, ZV. 1 – 4 Neurocirugía (Asturias, Spain), 18 (3), 193–200. [20] Ludwick, R. & Glazer, G. (2000). Electronic publishing: the muvement from print to digital publication. Online Journal of Issues in Nursing, 5 (1), 2. [21] Dornik, E. & Mihelič Zajec, A. (2011). Spletna metrija Obzornika zdravstvene nege. IN: Štemberger Kolnik, T., Majcen Dvoršak, S., Klemenc, D. (ur.). Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 86–90. [22] Digitalna knjižnica Slovenije. (2011). Dostopno na: http://www . dlib.si/ (1. 7. 2011). [23] Hölbl, M. (2008). Preverjamo s CAPTCHA. Monitor . Dostopno na: http://www.monitor.si/clanek/preverjamo-s-captcha/123120/ ?xURL=301 (15. 3. 2013). [24] Dornik, E. (2010a) Spletno vedenje uporabnikov Obzornika zdravstvene nege: iskanje po ključnih besedah od 1. 9. do 31. 10. 2010. Obzornik zdravstvene nege, 44 (3), 188. [25] Dornik, E. (2010b). Spletno vedenje uporabnikov Obzornika zdravstvene nege: spletni iskalniki od 1. 9. do 31. 10. 2010. Obzornik zdravstvene nege, 44 (3), 202. [26] Dornik, E. (2010c). Spletno vedenje uporabnikov Obzornika zdravstvene nege: lestvica desetih največkrat ogledanih člankov. Obzornik zdravstvene nege, 44 (3), 212. [27] Dornik, E. (2009a). Spletni uporabniki Obzornika zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 43 (2), 128. [28] Dornik, E. (2009b). Spletni uporabniki Obzornika zdravstvene nege julija in avgusta 2009. Obzornik zdravstvene nege, 43 (2), 151. [29] Skrt, R. (2004). Analiza obiskovalcev spletne strani . Dostopno na: http://www.nasvet.com/analiza–obiskovalcev/ (18. 2. 2011). [30] [30] Skrt, R. (2008). Merjenje obiskanosti spletnih strani. Dostopno na: http://www.nasvet.com/obiskanost/#more –254 (12. 2. 2011). [31] [31] Dornik, E. & Mihelič Zajec, A. (2009). Spletno vedenje uporabnikov Obzornika zdravstvene nege. IN: Majcen Dvoršak, S., Kvas, A., Kaučič, BM., (ur.). Medicinske sestre in babice – znanje je naša moč. 7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ljubljana, 11.–13. maj 2009 . Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 113F [1–6]. [32] Richards, J. A. (2001). Nursing in a digital age. Nursing Economic, 19 (1), 6−11, 34. [33] Urquhart, C. (2006). From epistemic origins to journal impact factors: what do citations tell us? International Journal of Nursing Studies, 43 (1): 1−2. Ema Dornik: OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE − SPLETNA METRIKA 2009−2013

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5