OZ 2012/4

176 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 4 na uporabniško zahtevo "izberi" ( select , 63,73 %), ob tem pa se večina nanaša na raven pojavne oblike (81,28 %). Stopnja prekrivanja polj v bibliografskih zapisih z atributi FRBR je 87,5 %, če upoštevamo izpolnjenost polj, pa le 57,61 %. Prispevek štirih avtorjev iz Anglije (Linked Data for Libraries: Benefits of a Conceptual Shift from Library- Specific Record Structures to RDF-based Data Models) govori o prednostih prehoda na podatkovne modele, zasnovane na pravilih, modelih in principih RDA, FRBR, povezanih podatkov in RDF. Knjižnicam in agencijam za standardizacijo predlagajo uporabo možnosti, ki jih ponujajo ti novi tehnološki trendi. Sekcijo sta zaključila predstavnika Kongresne knjižnice, ki sta poročala o iniciativi Kongresne knjižnice na področju bibliografskega ogrodja (Library of Congress Bibliographic Framework Initiative – update). Pobuda za iniciativo, ki jo je sprožila Kongresna knjižnica, je prišla s strani delovne skupine za prihodnost bibliografske kontrole leta 2008, ter knjižnic, ki so sodelovale v procesu testiranja novih katalogizacijskih pravil RDA leta 2011. Format MARC, ki je preko 40 let dobro služil potrebam za shranjevanje in izmenjavo bibliografskih in drugih podatkov v knjižnicah, ne ustreza več novim tehnološkim zmožnostim in zavira nadaljnji razvoj. Na samem začetku se je pokazalo, da bosta potrebni dve skupini strokovnjakov: svetovalci za konceptualna vprašanja in tehnični strokovnjaki. Glede na ogromno količino podatkov v formatu MARC ter številne knjižnične sisteme in knjižnice, ki ga uporabljajo, bo prehod na "nekaj novega" zelo težak, postopen in dolgotrajen. Projekt vzpostavitve novega bibliografskega ogrodja bo temeljil na spletnem okolju, načelih povezanih podatkov in na RDF kot osnovnem modelu. Kongresna knjižnica je sklenila pogodbo s podjetjem Zepheira, ki bo sodelovalo pri pretvorbi formata MARC 21 v model povezanih podatkov in pripravi programskih prototipov, ki bodo osnova za nadaljnje dogovarjanje in odločanje. Razvojno skupino vodi Eric Miller, ki je vodil iniciativo semantičnega spleta v okviru W3C, obenem pa ima tudi izkušnje pri razvoju standardov za področje knjižnične in informacijske znanosti. Za transparentnost postopkov ter za vključevanje in sodelovanje relevantnih institucij, strokovnih skupin, knjižnic in knjižničarjev bo skrbela Kongresna knjižnica. Referen^ni servisi Avtorji prispevkov so obravnavali vprašanje potrebe generacije Google po storitvah knjižničarjev. Predstavnica Mestne knjižnice Helsinki je predstavila referenčni servis njihove knjižnice, ki deluje od leta 2001 in beleži preko milijon obiskov spletne strani letno, vključuje pa se tudi v program lokalne radijske postaje. V zadnjih dveh letih obisk upada, tako da letos načrtujejo prenovo servisa. Avtorja z dveh univerz v Hongkongu sta primerjala upadanje referenčnih transakcij v različnih okoljih. Njun predlog je, naj knjižničarji svoja prizadevanja pomagati študentom pri iskanju informacij usmerijo k poučevanju študentov, kako te informacije ovrednotiti in uporabljati. Študentje so relativno vešči iskanja informacij, vendar ne vedo, da bi jim knjižničarji lahko pomagali pri ocenjevanju in uporabi teh informacij. Predstavnici univerzitetne knjižnice iz Švedske sta predstavili referenčne aktivnosti njihove knjižnice, ki ima ob obsežni fizični zbirki gradiva tudi dostop do številnih e-virov (npr. dostop do preko 350.000 e-knjig). Poudarek referenčnega servisa je na seznanjanju uporabnikov z novimi tehnologijami in novimi e-zbirkami. Zadnji prispevek je bil posvečen referenčnemu servisu s pomočjo izmenjave SMS-sporočil (TMR – text messaging reference). Predstavnica fakultete za bibliotekarstvo in informacijske znanosti iz ZDA je predstavila raziskavo, ki vsebuje študijo obnašanja ljudi pri pošiljanju SMS-sporočil, rezultate intervjujev z največjo uporabniško skupino te storitve (mladostniki) in rezultate ankete med knjižničnimi uporabniki o njihovih izkušnjah s TMR. Raziskava je pokazala, da ima TMR številne prednosti (enostavna uporaba, ustreznost, hitrost in zanesljivost informacij), ki jih lahko knjižnice uporabijo pri ponudbi referenčnih storitev. Skladi[^a in repozitoriji Predstavljeni so bili trije primeri izgradnje oziroma prenove varnih fizičnih in elektronskih skladišč (Britanska knjižnica, Kalifornijska državna univerza in Nizozemska nacionalna knjižnica) ter aktivnosti na področju priprave standardov, ki vsebujejo priporočila za arhivarje, knjižničarje, arhitekte in inženirje. Predstavitve OCLC Novo generacijo servisov pod blagovno znamko OCLC WorldShare sta predstavila Andrew Pace, izvršni direktor za omrežne knjižnične servise pri OCLC, in Jay Jordan, ponovno aktivirani predsednik OCLC. Znanstvene knjižnice V vseh predstavitvah so avtorji obravnavali vlogo znanstvenih knjižnic pri obdelavi, shranjevanju, arhiviranju in dostopu do podatkov raziskovalne dejavnosti. Predstavnika Nemčije sta predstavila POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5