OZ 2012/1

42 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 1 določenim identifikatorjem, bo verjetno izrazna oblika (alfanumerična ali besedna navedba) povzročala težave pri uporabi ISSN-L, kadar ima delo dve izrazni obliki. V tem primeru bo treba dodeliti dva različna ISSN-L za dve različni izrazni obliki, kar pa se ne bo ujemalo s pomenom ISSN-L. ISSN-L naj bi zajel vse različne vrste medijev istega kontinuiranega vira. 5. Katalogizacija po modelu FRBR Če upoštevamo, da je številka ISSN identifikator na nivoju pojavne oblike serijske publikacije, potem lahko pri katalogizaciji z doslednim upoštevanjem modela FRBR nastanejo zapisi, ki se ne bodo ujemali s pravili mreže ISSN. Kriteriji modela FRBR za razločevanje med pojavnimi oblikami iste izrazne oblike ali dela ali dveh različnih izraznih oblik ali dveh različnih del se ne ujemajo s primeri, kjer je dodeljen različen ISSN. Kriterije bo treba uskladiti med različnimi  katalogizacijskimi standardi, ne le med mrežo ISSN, RDA in ISBD. 2nd core resource campaign 2011 IC od leta 2007 spremlja različne baze podatkov (CrossRef, Ebsco, Swets, FirstSearch, PEPRS), kjer primerja ISSN spletnih serijskih publikacij s podatki v Registru ISSN. Marca 2011 je bilo v Registru ISSN 4.937 zapisov za tiskane serijske publikacije brez zapisa za elektronsko verzijo, ki je vključena v eno od prej navedenih baz. IC pošilja sezname nacionalnim ISSN-centrom, da jih preverijo. 34 centrov od 61 je sezname preverilo in kreiralo nove zapise. Ocenjujejo, da 30–40 % zapisom ni mogoče dodeliti ISSN, ker gre za digitalne reprodukcije, ker so številke pomanjkljive ali ker nacionalni ISSN-centri nimajo dostopa do referenčnih baz podatkov. ISSN IN ACNP Silvana Mangiaracina je predstavila projekt SAIISA ( "A project for semi-automatic assignment of ISSN codes to Italian serials "). Namen tega projekta je dodelitev ISSN italijanskim serijskim publikacijam v katalogu ACNP . Gre za postopek polavtomatskega dodeljevanja ISSN, ki ga je razvil Mednarodni ISSN-center. Približno 34.000 zapisov (65 %) za serijske publikacije v katalogu nima ISSN-ja. To predstavlja velik problem pri uporabi kataloga za različne namene v italijanskem in mednarodnem okolju. S projektom so začeli leta 2010, tako da so ročno preverjali podatke. Na ta način so v letu in pol našli ISSN za samo 10 % zapisov. Nato sta nacionalni italijanski ISSN-center in ACNP skupaj z IC začela uporabljati polavtomatizirane postopke in ročno validacijo. Predvidevajo, da bodo dodali ISSN v 60 % zapisov. DRUGO Poročilo o uporabi programa Virtua Konec 2010 je program Virtua uporabljalo 31 centrov, tudi vsi centri v mreži COBISS.Net. V letu 2010 se je izobraževanja udeležilo 24, v letu 2011 pa 22 uporabnikov. Nagrada ISSN V letu 2011 sta nagrado dobila ISSN-centra iz Kirgizistana in s Filipinov, ki se bosta namesto ISSN- srečanja udeležila izobraževanja v Mednarodnem ISSN- centru v Parizu. V prihodnje se bodo lahko za nagrado potegovali vsi nacionalni centri ISSN. Spletne povezave • http://www.issn.org/ • http://www.issn.org/2-24144-Back-issues-of-ISSN-newsletter.php • http://edina.ac.uk/projects/peprs/ • http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf Andreja Krajnc Vobovnik POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5