OZ 2012/1

38 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 1 Srečanje direktorjev ISSN-centrov, ki je potekalo v Sarajevu od 4. do 7. oktobra 2011 v prostorih Nacio- nalne i univerzitetske biblioteke BIH , je bilo odlično organizirano in izjemno gostoljubno. Skupaj s tremi predstavniki Mednarodnega ISSN-centra (ISSN Interna- tional Centre ) in opazovalci (EDINA, IZUM) se ga je udeležilo 41 udeležencev iz 27 držav ter Adisa Žero in Anja Mastilović iz ISSN-centra Bosne in Hercegovine. Iz držav nekdanje Jugoslavije so se srečanja udeležile tudi Dunja Kalčič (Slovenija), Vesna Vučković (Črna Gora) in Danijela Getliher (Hrvaška). Poro^ilo mednarodnega ISSN- centra Françoise Pellé, direktorica Mednarodnega ISSN- centra (v nadaljevanju IC), je predstavila poročilo o dejavnostih IC v minulem letu. V skupnost ISSN, ki ima trenutno 88 članic, sta vstopili Dominikanska republika in Lesoto. Organizirali so različna srečanja, sestanke in izobraževanja za nacionalne centre. Dostop do Registra ISSN je od marca letos mogoč tudi preko protokola OAI- PMH, ki je zanimiv tudi za ponudnike baz podatkov (npr. baza podatkov INSPEC). Začeli so izdajati spletni časopis ISSN newsletter in uporabljati program za učenje na daljavo. Za povečanje prodaje je IC najel strokovnjake za marketing. Pripravili so novo standardno licenčno pogodbo. Sodelovanje s partnerji se uspešno nadaljuje, med partnerji je bil prvi omenjen IZUM, nato še ISBN, EDINA in druge. IC aktivno sodeluje v različnih skupinah za standardizacijo, med drugim v ISO/TC46, DOI, ANFOR, RFID. Register ISSN V Register ISSN je bilo dodanih skoraj 65.500 novih zapisov, kar je nekoliko manj kot prejšnja leta, ker ni bilo nobenega projekta v zvezi s polavtomatskim dodeljevanjem ISSN in kreiranjem zapisov. Konec leta 2010 je bilo v Registru ISSN 1.555.307 zapisov (1.447.705 za tiskane vire, 83.507 za spletne vire idr.). sre^anje direktorjev ISSN-centrov Tabela 1: Vrste virov v Registru ISSN Vrsta vira Število zapisov Periodične publikacije 1.066.973 Časniki 41.091 Monografske serije 147.155 Spletne strani 2.608 Baze podatkov 556 Publikacije z nevezanimi listi 1996 Drugo 284.035 Dodeljevanje ISSN Kontinuirani viri na mobilnih napravah Pregled in možnosti za dodeljevanje ISSN kontinuiranim virom za mobilne naprave ("ISSN assignment to resources available on mobile devices") je predstavil sodelavec IC François-Xavier Pelegrin. Kontinuirani viri so dostopni na različnih mobilnih napravah (kot so pametni telefoni, tablice, e-bralniki), vsebina pa je v primerjavi s spletno verzijo okrnjena. Za dodeljevanje ISSN je več možnosti: • verzijam za mobilne naprave se ISSN ne dodeljuje, če obstajata spletna in mobilna verzija, • za vse mobilne verzije se dodeli en ISSN, • na zahtevo založnika je treba dodeliti ISSN, tudi če obstaja samo mobilna verzija. Po živahni debati so sprejeli sklep, da se vsem elektronskim virom (spletnim in mobilnim) dodeljuje le en ISSN. Elektronski arhivi Končno poročilo delovne skupine za dodeljevanje ISSN elektronskim arhivom ( ISSN assignment to electronic archives: final report ) – skupina je bila ustanovljena na lanskem srečanju ISSN, čeprav razprava poteka že od leta 2009 – je predstavil sodelavec IC François-Xavier Pelegrin. Namen delovne skupine je definiranje pravila doi:10.3359/oz1201038 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5