OZ 2012/1

30 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 1 Konec junija in v začetku julija 2011 je bila v Barceloni, na Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech, 40. konferenca LIBER (Association of European Research Libraries). Okoli 400 udeležencem so ponudili štiri vabljena predavanja, predstavili preko 40 primerov dobrih praks, poročil, analiz in dosežkov ter 28 posterjev. Sponzorji so se predstavljali na stojnicah, nekateri med njimi pa tudi v sklopu rednega programa. 1 Ob okrogli obletnici LIBER je danska nacionalna knjižnica izdala knjigo Innovation through co-operation: the history of LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche 1971–2009), v kateri je Esko Häkli, predsednik združenja v obdobju 1995–1998, predstavil dejavnosti in dosežke v tem obdobju. Pred uradnim začetkom konference so od 27. do 29. 6. 2011 potekala srečanja in sestanki delovnih teles, razne delavnice ter seminar, ki se ga je bilo možno udeležiti ob plačilu dodatne kotizacije. Uradni del konference sta odprla Paul Ayris, predsednik LIBER in direktor knjižnice University College London, ter Antoni Giró, rektor univerze gostiteljice. Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije in komisarka Direktorata za informacijsko družbo in medije pri Evropski komisiji, je navzoče pozdravila preko video posnetka. Za tem je Carl-Christian Buhr, član njenega kabineta, predstavil Digitalno agendo za Evropo. Gre za pobudo v okviru programa Europe 2020, ki se zavzema za odprti dostop do raziskovalnih objav, podatkov in kulture. Smisel vsega je v tem, da je vse dostopno vsem, še posebej sedaj, ko so skoraj vse serijske publikacije v elektronski obliki. Javno dostopni morajo biti tudi vsi rezultati raziskav, še posebej, če so javno financirani. Za hranjenje javnih objav se je začel projekt OpenAIRE (Open Access Infrastructure Research for Europe), razvija pa se tudi orodje za hranjenje in dostop do podatkov raziskav. Prost, odprt dostop do podatkov je zagotovljen tudi v okviru projekta Europeana (do leta 2013 bo v njej po predvidevanjih 30 mio objektov, do leta 2025 pa naj bi vsebovala že vso evropsko dediščino). Predstavljena je bila tudi dejavnost Evropske komisije, ki zbira podatke, financira raziskave in projekte ter se zavzema za odprt dostop do objav, raziskav, podatkov (npr. Europeana). Vabljena predavanja Rick Luce (Emory University, Atlanta, ZDA): "Od tu do oblakov: e-raziskovanje in raziskovalna knjižnica". Družbene spremembe ter hiter razvoj informacijsko- komunikacijske tehnologije in spletnih orodij se kažejo tudi v knjižnicah. Raziskave že dolgo niso več le na papirju, ampak gre dejansko za e-znanost, e-raziskave, ki so med seboj arhivirane in povezljive ter dostopne širši množici (pojav "oblakov"). Odpira se novo področje za raziskovalne knjižnice, in sicer upravljanje in hranjene podatkov (raziskav), povezljivost in dopolnjevanje raziskav, izgradnja intelektualnih omrežij, zagotavljanje dostopa in partnerstva itd. Tehnološki napredek sili knjižnice k spremembi organizacije, nadgradnji svojega dela in storitev, sicer je njihov obstoj v prihodnosti vprašljiv. Knjižnica ne sme biti sama sebi namen, ampak mora sodelovati z univerzami in raziskovalnimi laboratoriji. Lorcan Dempsey (OCLC Research, Dublin, ZDA): "Raziskovalna knjižnica, univerza in omrežje". Naloga raziskovalne knjižnice ni le vodenje velike osrednje zbirke in organiziranje dejavnosti okoli te "matične" zbirke, ampak se njena naloga s tehnološko- informacijskim razvojem zelo spreminja, nadgrajuje in le kot taka, "napredna", podvržena nadgradnji in spremembam, bo lahko delovala naprej. Knjižnica ni le vzdrževalec, ampak mora skrbeti za nadgradnjo svojih zbirk, izobraževanje ter povezovanje z drugimi zbirkami oz. knjižnicami. Knjižnica mora tudi ponuditi in podpirati oz. omogočati nove oblike komuniciranja in posredovanja informacij (e-učenje), zagotoviti možnost odprtega dostopa do podatkov. Velikega pomena pa je povezovanje sorodnih knjižnic, saj je s tem zagotovljena tudi večja učinkovitost oz. izraba razpoložljivih tiskanih kot tudi elektronskih zbirk, virov. Alma Swan (Enabling Open Scholarship, Liège, Belgija, in Key Perspectives Ltd, Truro, Velika Britanija): "Odprti KONFERENCA LIBER 2011 doi:10.3359/oz1201030 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5