OZ 2011/4

5. člen Upravljanje združenja Alumni COBISS je organizirano kot: • volilni zbor, ki se sestane vsaki dve leti, ko izvoli organe združenja; • izvršilni odbor z največ devetimi člani, ki ima predsednika, podpredsednika in tajnika ter deluje po poslovniku, ki ga sprejme po predhodnem soglasju matične organizacije; • občasna telesa za izvedbo posameznih delov programa združenja. 6. člen Nacionalne sekcije združenja Alumni COBISS se lahko ustanovijo s sklepom izvršilnega odbora, če obstajajo pogoji za delo in interes članstva za njihovo delovanje. 7. člen Spremembe in dopolnitve teh pravil sprejema na predlog izvršilnega odbora z večino glasov volilni zbor Alumni COBISS. Reference [1] Alumni association . Pridobljeno 12. 12. 2011 s spletne strani http://en.wikipedia.org/wiki/Alumni_association. [2] GAZVODA, Andrej (2006). Alumni združenja na tujih univerzah – uporabnost zgledov za FDV: diplomsko delo . Ljubljana. Polonca Belej: USTANOVITEV ZDRUŽENJA "ALUMNI COBISS"

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5