OZ 2011/4

M 151 ORGANIZACIJA ZNANJA 2011, LETN. 16, ZV. 4 USTANOVITEV ZDRUŽENJA ALUMNI COBISS Polonca Belej IZUM, Institut informacijskih znanosti Maribor Združenja alumni imajo v svetu že dolgo tradicijo. Najprej so se uveljavila v Ameriki in Veliki Britaniji, kmalu zatem pa po vsej Evropi. Združenje alumni je v prvi vrsti združenje diplomantov določene univerze, fakultete, šole. Glavni funkciji združenj alumni sta predvsem socialna in profesionalna (Gazvoda, 2006). Združenja tako pomagajo diplomantom, da ostanejo v stikih tako med seboj kot tudi z izobraževalno institucijo, kjer so končali študij; obenem gre ob teh stikih tudi za prenos znanja. Po zgledu drugih združenj alumni so tako diplomanti regionalnega študija COBISS.Net na pobudo Instituta informacijskih znanosti dne 16. 11. 2011 ustanovili združenje Alumni COBISS. Združenje ima trenutno 27 članov iz držav, ki so vključene v COBISS.Net (12 iz Makedonije, 2 iz Srbije, 6 iz Bosne in Hercegovine, 5 iz Črne gore in 2 iz Slovenije). Namen združenja je povezovanje, izmenjevanje izkušenj in informacij, sodelovanje med bibliotekarji in diplomanti iz omenjenih držav, kar bo prispevalo tudi k uveljavljanju in ugledu sistema COBISS. Glavni dve telesi združenja sta volilni zbor in izvršilni odbor. Volilni zbor sestavljajo vsi člani združenja, ki izvolijo predstavnike izvršilnega odbora. Drugo glavno telo združenja je izvršilni odbor, v katerem je najmanj en predstavnik iz vsake države članice COBISS. Volilni zbor je tako na prvem srečanju odločil, da imajo Črna Gora, Srbija in Makedonija po enega, BIH in Slovenija pa po dva predstavnika. Člani izvršilnega odbora so: • Mirela Šarić (Bosna in Hercegovina) • Hamza Lavić (Bosna in Hercegovina) • Vjencelsava Ševaljević (Črna Gora) • Žaklina Gjalevska (Makedonija) • Aleksandra Rubelj (Slovenija) • Polonca Belej (Slovenija) • Emina Selmanović (Srbija) Izvršilni odbor je za predsednico soglasno izvolil Žaklino Gjalevsko, za podpredsednico pa Mirelo Šarić, tajnica združenja pa je Polonca Belej. Izvršilni odbor se bo sestajal vsaki dve leti v okviru konference COBISS. Volilni zbor je na prvem srečanju tudi sprejel pravila združenja Alumni COBISS, ki so navedena v nadaljevanju. PRAVILA ZDRUŽENJA ALUMNI COBISS 1. člen Ime združenja je Alumni COBISS. Njegov sedež je v IZUM-u v Mariboru. 2. člen Namen združenja Alumni COBISS je prispevati k uveljavljanju in ugledu sistema COBISS ob tesnem sodelovanju z IZUM-om kot matično organizacijo, ki ta sistem razvija in vzdržuje. Hkrati pa je cilj tudi večanje ugleda in upoštevanja stroke. 3. člen Članstvo v združenju Alumni COBISS je praviloma vezano na strokovne delavce, ki so si pridobili usposobljenost za delo v sistemu COBISS na podlagi izobraževanja in usposabljanja v organizaciji in pod sponzorstvom IZUM-a. Članstvo v Alumni COBISS ne izključuje članstva v drugih združenjih. 4. člen Srečanja združenja Alumni COBISS so redna in posebna. Redno srečanje je najmanj enkrat na dve leti. Posebna srečanja so posvetovanja, namenjena strokovnim temam in se organizirajo v dogovoru z vodstvom IZUM-a. doi:10.3359/oz1104151

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5