OZ 2011/4

150 ORGANIZACIJA ZNANJA 2011, LETN. 16, ZV. 4 Slika 2: Pokritost postajališč in možnost za delo online v posamezni potujoči knjižnici (v %) ZAKLJU^EK Rezultati kažejo, da ima večina slovenskih potujočih knjižnic zadovoljivo pokritost s signalom tehnologije vsaj druge generacije, kar pomeni, da bi lahko že v bližnji prihodnosti prešli na online delo. Težave, s katerimi mora knjižnica računati pri online delu, pa lahko nastanejo predvsem na mestih brez mobilnega signala ali v primeru izpada mobilnega omrežja. V tem primeru bi se morala izvajati tako imenovana offline izposoja, za katero je v pripravi proto- tip programske opreme. Ta oprema bo omogočala evidentiranje osnovnih postopkov v izposoji tudi v času, ko ni mogoče vzpostaviti povezave. Ti osnovni postopki so: izposoja na dom, vrnitev gradiva, podaljšanje roka izposoje, izpis zadolžnic za izposojeno oz. vrnjeno gradivo, podaljšanje članstva, poravnava terjatev, evidentiranje postajališča bibliobusa, kjer je bil postopek izveden, in samodejno usklajevanje podatkov z bazo podatkov v matični knjižnici ob ponovni vzpostavit- vi online povezave. Zaključimo lahko, da je raziskava mobilnega omrežnega povezovanja na postajališčih bibliobusov po Sloveniji ob uporabi COBISS/Connect, V3, in COBISS3/Izposoja potrdila možnosti uporabe obeh programskih paketov, s tem pa nakazala ustreznost smeri razvoja mobilne pro- gramske opreme. Opombe 1 Razsmernik je električna naprava, ki pretvarja enosmerno napetost v izmenično (220V). Reference [1] Mobitel – pokritost prebivalstva. Dostopno na: http://www.mobi- tel.si/storitve/info/pokritost.aspx. [2] Potujoče knjižnice v Sloveniji – mapa postajališč. Dostopno na: http://maps.google.si/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&ms id=210679076849396749917.0004876a399187b45391c. Jure Sande: ONLINE IZPOSOJA NA BIBLIOBUSIH

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5