OZ 2011/1-2

Diplomsko delo je ovrednoteno s 30 kreditnimi točkami. Pri oblikovanju vsebin študijskih predmetov in sami izvedbi študijskega procesa so predavatelji z Oddelka za knjižničarstvo Univerze v Zadru sodelovali z gostujočimi predavatelji z Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vsebinski sklopi so se odvijali kot enotedenski moduli predavanj in vaj, ki so bili izvedeni v februarju, marcu, maju, juniju in oktobru leta 2008. Med enim in drugim sklopom predavanj so imeli študentje čas za pripravo na izpite in za pisanje seminarskih in drugih študijskih nalog. Študijski proces je bil podprt s spletnim učnim okoljem Moodle, v okviru katerega so študenti po elektronski poti dobivali študijsko gradivo in napotke za delo, komunicirali med seboj in sodelovali pri pripravi skupinskih nalog in vaj, oddajali svoje naloge ter komunicirali s predavatelji in mentorji. Prvi zagovori diplomskih nalog so potekali novembra 2009 v dnevih pred konferenco COBISS v prostorih Instituta informacijskih znanosti v Mariboru. Svoje diplomske naloge je uspešno zagovarjalo 33 študentov. Tako zasnovan študij ni predstavljal le odlične priložnosti za povezovanje izobraževanja s prakso v različnih državah v regiji, za izmenjavo izkušenj in za razpravo o aktualnih problemih in izzivih, s katerimi se ob svojem delu srečujejo knjižničarji in drugi zaposleni v različnih ustanovah s področja informacijske znanosti, temveč je med drugim prispeval k nastajanju novih poslovnih in prijateljskih vezi med udeleženci študijskega procesa in tako oblikoval možnosti in izhodišča za prihodnje (so)delovanje knjižnic. Spletni viri • http://www.cobiss.net/doc/Natjecaj-Zadar-05-12-2007.pdf • http://www.ezadar.hr/clanak/promocija-diplomanata-regionalnog-studija-knjiznicarstva/149724#main_content Aleksandra Rubelj COBISS OBVESTILA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5