OZ 2011/1-2

COBISS OBVESTILA Prvi diplomanti regionalnega {tudija knjižni~arstva Na Univerzi v Zadru (Sveučilište u Zadru) je 20. novembra 2010 potekala slovesna podelitev diplom 43 diplomantom in diplomantkam regionalnega študija knjižničarstva. To so prvi diplomanti tako zasnovanega študijskega programa, ki je svoje oprijemljive začetke dobil na osnovi sporazuma o organiziranju študija knjižničarstva. Sporazum so 19. junija 2007 podpisali Institut informacijskih znanosti v Mariboru, Univerza v Zadru, Univerza v Ljubljani, Univerza v Prištini (Universiteti i Prishtinës) in Univerza Sv. Cirila in Metoda v Skopju (Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij"). Čeprav sodijo knjižnice med najstarejše storitvene dejavnosti na področju kulture, izobraževanja, znanosti ter drugih oblik družbenega delovanja od antike naprej, pa področje formalnega izobraževanja nima tako dolge tradicije v vseh delih sveta. Tako ima univerzitetni študij bibliotekarstva v ZDA več kot stoletno tradicijo, medtem ko so se v Evropi začele pojavljati prve formalne oblike izobraževanja bibliotekarjev šele po drugi svetovni vojni. Med državami nekdanje Jugoslavije obstaja velik prepad in neenakost na tem področju in posledično v samem razvoju bibliotekarske stroke in knjižnic ter njihovih storitev. Z željo in s ciljem, da bi omogočili že zaposlenim na področju bibliotekarstva tudi pridobitev formalne izobrazbe in da bi izobraževalne programe čim bolj prilagodili dejanskim potrebam in izzivom sodobne informacijske družbe znanja, se je oblikovala ideja o tako imenovanem regionalnem študijskem programu informacijskih znanosti – knjižničarstva. Študij je bil namenjen knjižničarjem oziroma zaposlenim v ustanovah s sorodno informacijsko dejavnostjo z že dokončano univerzitetno izobrazbo v Bosni in Hercegovini, Črni Gori, na Kosovu in v Makedoniji. Torej knjižničarjem in informacijskim strokovnjakom iz držav, v katerih je dosedanji razvoj knjižničarstva, zaradi pomanjkanja ali odsotnosti institucionaliziranega formalnega izobraževanja knjižničarjev, v veliki meri odvisen predvsem od različnih oblik neformalnega izobraževanja ter od vključenosti samih bibliotekarskih društev in knjižnic v procese permanentnega izobraževanja in usposabljanja knjižničnih delavcev. Na osnovi podpisanega sporazuma in odločitve senata univerze v Zadru je bil v študijskem letu 2007/2008 organiziran in izveden izredni enopredmetni univerzitetni diplomski študij informacijskih znanosti – knjižničarstva za pridobitev akademskega naziva magister oziroma magistra knjižničarstva. Študij je bil financiran v okviru programa mednarodne razvojne pomoči Vlade Republike Slovenije knjižnicam v sistemu COBISS.Net. Vključene strani so v skladu s sporazumom sodelovale pri pripravi in izvedbi predavanj, vaj in seminarjev, pri izbiri kandidatov za študij in organiziranju diferencialnih izpitov, pri organiziranju bivanja v času trajanja predavanj, ki so potekala v Zadru, Skopju, na Ohridu, v Prištini in Ljubljani. Institut informacijskih znanosti je v okviru tega projekta prevzel vlogo koordinatorja aktivnosti vseh strani, vključenih v ta sporazum, in je zagotovil finančna sredstva za izvedbo študijskega programa. Na enoletni študij (dva semestra) se je po uspešno opravljenih diferencialnih izpitih februarja 2008 vpisalo 51 kandidatov iz različnih držav, in sicer 12 iz Bosne in Hercegovine, 9 iz Črne Gore, 16 s Kosova, 12 iz Makedonije, 1 iz Hrvaške in 1 iz Slovenije. Študijski program, ovrednoten s 60 kreditnimi točkami po sistemu ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), je potekal v hrvaškem jeziku in je bil organiziran po sistemu predmetnih modulov v pet vsebinskih sklopov oziroma študijskih predmetov: • Izgradnja in upravljanje knjižničnih zbirk (6 kreditnih točk), • Teorija in praksa organizacije informacij (6 kreditnih točk), • Principi informacijskega poizvedovanja (6 kreditnih točk), • Vrednotenje knjižničnih storitev (6 kreditnih točk), • Metode raziskovanja v informacijskih znanostih (6 kreditnih točk). doi:10.3359/oz1112061 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5