OZ 2011/1-2

M T 47 ORGANIZACIJA ZNANJA 2011, LETN. 16, ZV. 1 – 2 ki bodo omrežni, s fleksibilnimi postopki dela, bolj učinkoviti za upravljanje gradiva, s sinergijskimi učinki zaradi izmenjave podatkov med aplikacijami različnih knjižnic, z uporabo registrov in repozitorijev OCLC, vključno s katalogom WorldCat, ter možnostjo integracije v lokalna okolja. Za ta namen razvija OCLC komponente Web-Scale, ki vključujejo: WorldCat, nabavo, upravljanje licenc, katalogizacijo, WorldCat Local, dostopnost, izposojo, dostavo, prezervacijo, informacijski center, odpis in kooperativo. Naslednjo predstavitev je imel Robin Murray , podpredsednik OCLC za upravljanje globalnih proizvodov, 4 ki je govoril o dolgoročni viziji sodelovanja knjižnic z OCLC pri izgradnji računalniškega okolja Web-Scale in nato ta fenomen tudi pojasnil. OCLC se v svojih vizijah in strategijah nanjo navezuje že nekaj let. Uporabil je definiciji Lorcana Dempseyja in Chrisa Andersona ter Web-Scale ponazoril s sliko mestnega središča, v katerem so veliki in močni (eBay, Amazon, Google, WikiPedia itd.), med njimi pa ni knjižnic. Skupni imenovalec v računalniškem okolju Web-Scale so podatki , uporabniki in infrastruktura . V primerjavi z Web-Scale vsebuje računalništvo v oblaku samo element infrastrukture. Z vsemi tremi elementi razpolagajo knjižnice, le da so podatki, uporabniki in infrastruktura porazdeljeni na več kot milijon knjižnic po svetu. Ocenil je, da knjižnice po svetu dnevno izvedejo približno 19 milijonov transakcij oziroma preko 5.000 transakcij na sekundo, kar pomeni, da gre za veliko, vendar zelo razdrobljeno skupnost. Web-Scale je za knjižnice odločilen, saj v spletni ekonomiji bogati postajajo še bolj bogati, revni še bolj revni. OCLC je edina ustanova na svetu, ki lahko ponudi Web-Scale za knjižnice, kar je po eni strani priložnost, po drugi pa tudi obveza. OCLC- jeva strategija temelji na odprtosti in prilagodljivosti uporabe kataloga WorldCat. Odprtost pomeni, da bodo sistemi zunanjih partnerjev (angl. 3rd party systems ) lahko uporabljali osrednje servise in tako omogočili, da bodo lahko uporabniki dodajali servise in aplikacije in da bo možno WorldCat uporabljati v različnih omrežnih servisih. Cilj OCLC je izgradnja aplikacij, ki bodo hitre, nadgradljive, brez napak in primerne za javno uporabo. Ideja o novem računalniškem okolju temelji na želji po inovacijah in integraciji, po ponudbi in izmenjavi inovacij ter želji po uporabi inovacij drugih. Robin Murray je povedal, koliko knjižnic že uporablja razvite izdelke novega okolja (WorldCat.org , WorldCat Local, izposoja in nabava) ter predstavil časovni načrt namestitve za izdelke v razvoju (upravljanje baze znanja, upravljanje licenc, odprto okolje). Ob koncu je zastavil vprašanje, kako doseči Web-Scale za knjižničarstvo oziroma kako povezati milijon knjižnic po svetu. Odgovoril je, da je to stvar organizacije in trdega dela in da je tudi OCLC nastal prav na osnovi ideje enega človeka. V nadaljevanju smo se udeleženci srečanja razdelili v štiri skupine: v skupino za kakovost kataloga WorldCat, v skupino za modele zaračunavanja storitev OCLC, v skupino za komunikacijo z Globalnim svetom OCLC in v skupino za raziskovalne aktivnosti OCLC. Udeležila sem se skupine, kjer smo obravnavali kakovost kataloga WorldCat. Moderatorja Karen Calhoun in Glen Patton sta sodelujočim v skupini razdelila vprašanja in poskušala razgovor napeljati na splošne teme o kakovosti, kar jima ni uspelo, saj smo tisti, ki smo se odzvali, kritizirali kakovost kataloga ter neodzivnost in neustrezno komuniciranje osebja OCLC v zvezi s tem problemom. Nekateri so izrazili nezadovoljstvo tudi zato, ker je treba vpis bibliografskih zapisov v WorldCat plačati. Največji problem kakovosti so vzporedni zapisi zaradi različnih jezikov katalogizacije, čeprav gre za isti bibliografski vir, ter neustrezno prikazovanje podatkov o zalogi. Predstavnika OCLC sta poskušala udeležence prepričati, da si OCLC prizadeva rešiti probleme kakovosti, pri tem pa dodala, da WorldCat ne bo nikoli popoln. Obljubila sta tudi, da se bodo potrudili izboljšati komunikacijo. Pomembnejši poudarki iz poročil štirih skupin so: zahteva po izboljšanju kakovosti kataloga WorldCat, zahteva po več aktivnostih OCLC, posvečenih mlajšim uporabnikom, ter zahteva po bolj transparentni in jasni razmejitvi funkcij OCLC kot kooperative in kot poslovnega sistema. Poročilom je sledila predstavitev treh kandidatov, ki so se prijavili za člane Globalnega sveta, od katerih bosta dva izvoljena. Pred zaključkom srečanja je bilo na programu še vabljeno predavanje Lestra Maddena , ustanovitelja in urednika Augmented Planet, o konceptu nadgrajene resničnosti ( Augmented Reality – AR ). Prihodnost uporabe različnih tehnologij je predavatelj ilustriral z zelo zanimivimi praktičnimi primeri. Opombe 1 http://www.oclc.org/uk/en/multimedia/2011/emearc2011.htm 2 http://experimental.worldcat.org 3 http://www.oclc.org/uk/en/multimedia/2011/files/emearc/Jay_Jor- dan_EMEARC2011.pdf 4 http://www.oclc.org/uk/en/multimedia/2011/files/emearc/murray- Collaboratively_Building_Web-Scale_With_Libraries.pdf Marta Seljak POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5