OZ 2011/1-2

24 ORGANIZACIJA ZNANJA 2011, LETN. 16, ZV. 1 – 2 Lecturer) katalogizacije na New Zealand Library School v obdobju 1946–1964. 27 David Wyle (1925–1985) je bil knjižničar na Victoria University of Wellington. Nagrada se podeljuje kot priznanje za skrb pri izobraževanju v knjižničarstvu. MLIS je kratica za Master of Library and Information Studies in pomeni magisterij na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti. MLIS je podiplomska kvalifikacija, ki jo zahtevajo v strokovnih knjižnicah in na informacijskih menedžerskih pozicijah na Novi Zelandiji (Master …, 2009). 28 Terciarno izobraževanje na Novi Zelandiji sestavljajo tudi politehnike oziroma inštituti za tehnologijo. To so državne ustanove in organizirajo različne smeri poklicnega izobraževanja in specializacij. 29 VAmeriki v razpisih za prosta delovna mesta za knjižnice zahtevajo, da ima kandidat končan program šole z akreditacijo ALA (Ambrožič, 1996). Univerze na Novi Zelandiji imajo mehanizme za notranji in zunanji nadzor svojih študijskih programov. Za kvaliteto le-teh skrbi The Committe on University Academic Programmes of the New Zealand Vice-Chancellors’ Committee (NZVCC). Prav tako morajo univerze zadostiti standardom New Zealand Qualifications Authority (The New Zealand …). Reference [1] About us. Pridobljeno 10. 3. 2009 s spletne strani http://www. lianza.org.nz/about/. [2] Ambrožič, M., (1996). Ameriško bibliotekarsko združenje: vsem enake možnosti dostopa do "informacijske hitre ceste". Knjižnica, 40(2), 123–134. [3] Ambrožič, M., Kastelic, J. (1999). Kakšna knjižničarska združenja za drugačno pripadnost stroke. Knjižnica, 43(2/3), 267–294. [4] Bratun, Š. (2006). Rotorua – blatni bazeni in Maori. Horizont: revija za turizem, 51, 62–67. [5] Code of Practice – Part One. Pridobljeno 15. 12. 2008 s spletne strani http://www.lianza.org.nz/about/governance/code/coppart1. html. [6] Curhalek, T. (2003). Glasbene knjižnice in zbirke v Sloveniji in svetu: značilnosti in razvojni trendi. Knjižnica, 47(3), 67–84. [7] Ferfila, B. (1995). Indonezija, Avstralija in Nova Zelandija. Radovljica: Didakta. [8] Ferfila, B. (2004). Avstralija, Nova Zelandija in Indonezija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. [9] Goldsberry, S. (1984). Maui the demigod: an epic novel of mythical Hawai’i. New York: Poseidon. [10] Governance Documents. Pridobljeno 15. 12. 2008 s spletne strani http://www.lianza.org.nz/about/governance/index.html. [11] Jugovzhodna Azija, Avstralija, Oceanija, Antarktika. (1997). Ljubljana: Mladinska knjiga. [12] The Legend of New Zealand. Pridobljeno 20. 3. 2009 s spletne strani http://www.newzealand.com/travel/about-nz/features/leg- end-of-maui/legend-of-maui_home. [13] Lewis, D. (1985). The Maori: heirs of tane. London: Orbis. [14] LIANZA Awards . Pridobljeno 8. 3. 2009 s spletne strani http:// www.lianza.org.nz/development/awards/index.html. [15] LIANZA Community. Pridobljeno 15. 2. 2009 s spletne strani http://www.lianza.org.nz/community. [16] LIANZA Profile. Pridobljeno 19. 12. 2008 s spletne strani http:// www.lianza.org.nz/about/profile/index.html. [17] Master of Library and Information Studies. Pridobljeno 8. 3. 2009 s spletne strani http://www.vuw.ac.nz/mlis. [18] Natek, K., Natek, M. (1999). Države sveta 2000. Ljubljana: Mladinska knjiga. [19] Neubauer, N., Kladnik, D. (2005). Enciklopedija za vedoželjne – svetovna geografija. Ljubljana: Prešernova družba. [20] The New Zealand university system. Pridobljeno 12. 1. 2009 s spletne strani http://www.fulbright.org.nz/studynz/uni.html. [21] Redmayne, J. (2003). Library and Information Association of New Zealand. V Encyclopedia of Library and Information Science (str. 1642–1645). New York, Basel: M. Dekker. [22] Regional Councils. Pridobljeno 19. 12. 2008 s spletne strani http://www.lianza.org.nz/about/profile/regions/index.html. [23] Robinson, G. M., Loughran, R. J., Tranter, P. J. (2000). Australia and New Zealand: economy, society and environment. London: Arnold ; New York: Oxford University Press. [24] Rules of LIANZA. Pridobljeno 23. 11. 2008 s spletne strani http:// www.lianza.org.nz/about/profile/council/rules-of-lianza.html. [25] Tai Tokerau Tourism. Pridobljeno 20. 3. 2009 s spletne strani http://www.taitokerau.co.nz/cape_reinga_waitangi_stone_store. htm. [26] Urbanija, J. (2001). Vloga bibliotekarskih društev z vidika poslanstva bibliotekarske stroke. V: Zbornik ob 25-letnici Društva bibliotekarjev Celje: Kaj lahko bibliotekarska društva prispevajo k razvoju stroke: posvet (str. 128–129). Celje: Društvo bibliotekarjev. [27] Vsa čuda sveta: vodnik po naravnih lepotah sveta. (2004). Ljubljana: Mladinska knjiga. Breda Bizjak: KNJIŽNIČARSKO IN INFORMACIJSKO ZDRUŽENJE NOVE ZELANDIJE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5