OZ 2011/1-2

M 15 ORGANIZACIJA ZNANJA 2011, LETN. 16, ZV. 1 – 2 Breda Bizjak Miklo{i~eva knjižnica – FPNM, Filozofska fakulteta Maribor, Slovenija Kontaktni naslov: breda.bizjak @ uni-mb.si UVOD Pripadniki istih strok in podobnih interesov se povezujejo v združenja, v katerih poskušajo uresničevati svoje strokovne interese in stroki zagotoviti ustrezen status. Knjižničarska združenja izpolnjujejo informacijsko, komunikacijsko in integracijsko vlogo in s tem omogočajo svojim članom obveščenost o strokovnem dogajanju v ožjem in širšem strokovnem okolju, zagotavljajo strokovne in osebne vezi med člani ter ohranjajo kolektivni duh in zavest pripadnosti isti stroki (Urbanija, 2001, 129). Vloga in pomen knjižničarskih združenj po svetu se razlikuje, tradicionalno pomembno vlogo pa imajo združenja v anglosaških deželah. Ta združenja predstavljajo legitimnega zastopnika interesov stroke ter skrbijo za njen ugled. Delovanje združenja prispeva k večji avtonomnosti stroke v družbi in k njenemu boljšemu ekonomskemu položaju (Ambrožič, 1999, 268). Eno takih knjižničarskih združenj najdemo v Novi Zelandiji, državi, ki se je razvijala pod angleškim vplivom. Ker je dežela je od nas geografsko zelo oddaljena, jo predstavljamo na kratko skupaj z njeno zgodovino. Pomembno vlogo v tej deželi imajo Maori in s tem tako imenovana bikulturnost, o čemer pišemo v nadaljevanju, temu sledi predstavitev vloge splošnega nacionalnega združenja, ki pokriva vse vrste KNJIŽNI^ARSKO IN INFORMACIJSKO ZDRUŽENJE NOVE ZELANDIJE Izvleček Prispevek obravnava zgodovino, delovanje in organiziranost knjižničarskega in informacijskega združenja na Novi Zelandiji (LIANZA). Prikazuje splošne značilnosti in razvoj združenja ter njegovo vlogo v družbenem, kulturnem in gospodarskem prostoru Nove Zelandije. Ključne besede združenje LIANZA, knjižničarstvo, knjižnice, Nova Zelandija, Maori Abstract The paper deals with the history, operation and organization of the Library and Information Association of New Zealand (LIANZA). It shows the general characteristics and development of the Association and its role in the social, cultural and economic life of New Zealand. Keywords LIANZAAssociation, library science, libraries, New Zealand, Maori knjižnic. Vlogo knjižničarskega in informacijskega združenja opravlja združenje novozelandskih knjižnic in informacijskih servisov Library Information Association New Zealand Aoteroa (v nadaljevanju LIANZA), ki si prizadeva razvijati sodobni knjižnični sistem v Novi Zelandiji, izobraževati knjižničarje, spremljati zakonodajo, izdajati publikacije ter obveščati knjižničarje in javnost o pomenu knjižnic in knjižničarstva. OSNOVNI PODATKI O NOVI ZELANDIJI Okoli 1.600 kilometrov dolga in do 200 kilometrov široka Dežela dolgega belega oblaka leži v južnem delu Tihega oceana, okrog 2.000 kilometrov jugovzhodno od Avstralije. Poleg dveh glavnih otokov, Severnega (115.777 kvadratnih kilometrov) in Južnega (151.215 kvadratnih kilometrov), obsega še nekaj okoliških otokov in otočij: Stewartov otok, otočja Chatham, Bounty, Antipodes, Auckland in Kermadec ter otok Campbell. Severni in Južni otok loči 23 kilometrov širok Cookov preliv (Natek idr., 1999, 653). Na južni strani Severnega otoka, ob Cookovem prelivu, leži prestolnica države Wellington. Auckland, ki je bil včasih glavno mesto, pa je danes največje mesto Nove Zelandije, saj v njem živi kar četrtina njenega prebivalstva (Ferfila, 1995, 201). 1 Nova Zelandija je dežela starih in novih priseljencev. Okoli 13 odstotkov je najstarejših priseljencev Maorov, doi:10.3359/oz1112015 1.04: STROKOVNI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5